Dưới gầm ô tô chở xăng có một dây xích sắt nối từ vỏ thùng chứa xăng xuống đất. Dây sắt này dùng để làm gì? Tại sao ?

Dưới gầm ô tô chở xăng có một dây xích sắt nối từ vỏ thùng chứa xăng xuống đất. Dây sắt này dùng để làm gì? Tại sao ?

bởi Pham Hien ngày 13/01/2018

Dưới gầm ô tô chở xăng có một dây xích sắt nối từ vỏ thùng chứa xăng xuống đất. Dây sắt này dùng để làm gì? Tại sao ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan