tổng hợp dddh

tổng hợp dddh

bởi nguyen thi hang ngày 12/02/2018

một vật thực hiện đồng thời ba daovđộng điều hòa cung chu ki T,cùng biên đọ A.các dao đong có pha ban đầu lần lượt là phi1,phi2,phi3(pi>phi1>phi2>phi3>0).biết rằng động năng dao động của dao động thứ nhất luôn bằng thế năng của dao động thứ hai.tại thời điểm ban đầu,li độ của vật là A/2 và lúc này khoảng cách giữa dao động 1 và 3 xa nhất.sau ít nhất bao nhiêu lâu vật cchs vtcb A/2?

A.T/3

B.T/6

C.T/12

D.T/4

Nhờ mọi người giúp đở.Em cảm ơn

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Hai nguồn song dao động điều hoà vuông góc với mặt nước tại A và B theo phương trình u= u2 = 2cos(10π - π/2) cm
  Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 (cm/s)
  Khoảng cách AB = 62 (cm) 
  Trên mặt nước có đoạn MN nhận AB là đường trung trực và cách B một đoạn là 12 (cm) và nằm trong AB.

  Để trên MN có 4 điểm dao động cực đại thì khoảng cách MN có giá trị nhỏ nhất gần nhất là bao nhiều?

 • vật lí 12 dđ

  bởi nguyen thi hang ngày 28/01/2018 |   0 Trả lời

  cho ba vật dao động điều hòa chung vtcb cùng phương cùng biên độ 2 cm cùng chu kì 1,2s.vật 1 sớm pha hơn vật 2 ,vật 2 sớm pha hơn vật 3.vật 1 vuông pha với vật 3.gọi t1laf khoảng thời gian mà x1x2<0,gọi t2 là khoảng thời gian x2x3<0.biết 2t1+3t2=1.5 s.tìm biên độ dao động tổng hợp

  a.4.828

  b.4.788

  c.4.669

  d.4.811

 • đoạn mạch AB gồm điện trở R=50, cuộn dây có độ tự cảm L=0.4 / pi H và điện trở r=60, tụ điện có điện dung C thay đổi được và mắc theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng: u=220√2cos(100пt) (V) Người ta thấy rằng khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là

  A. \frac{10{-3}}{4\pi} F và 120V

  B. 

 • tìm li độ

  bởi Phạm Hiếu ngày 10/01/2018 |   0 Trả lời

   x=3cos(2πt+π/2) + 3 có li độ bằng bao nhiêu biết t=0,5s 

 • điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha.biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bang 1.de cong suat hao phi tren duong day truyen tai giam n lan thi dieu chinh dien ap hieu dung o tram phat dien.   

 • một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì bằng 1s.thời gian ngắn nhất đẻ vật đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li độ x=A căn 2/2 là:

   A.1/16s     B.1/12s       C.1/8s       D.1/6s