Tính khối lượng hạt nhân đã phân rã khi biết thời gian phân rã

Tính khối lượng hạt nhân đã phân rã khi biết thời gian phân rã

bởi hai trieu ngày 20/03/2017

Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Chương hạt nhân này có mấy câu phóng xạ lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

Một mẫu Poloni nguyên chất \(\left ( _{84}^{210}\textrm{Po} \right )\) có khối lượng ban đầu m0 phóng xạ hạt \(\alpha\) và biến đổi thành hạt nhân X. Sau hai chu kỳ bán rã, mẫu chất trên đã phân rã

A. 75 %

B. 85 %

C. 70 %

D. 25 %

Câu trả lời (1)

 • Đề bài cho time là 2 chu kỳ bán rã à bạn. Mình giải vầy đúng không?

  \(\frac{\Delta m}{m_{0}}=\frac{m_{0}\left ( 1-2^{\frac{-t}{T}} \right )}{m_{0}}=\frac{3}{4}=75\%\)

  Các bạn cho mình xin cái nhận xét với nhé.

  bởi hà trang ngày 22/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Mọi người ơi, mấy bài tính tuổi của gỗ như này có quy luật gì không mọi người? Cảm ơn nhiều nhé! laugh

  Trong gỗ có đồng vị phóng xạ \(_{6}^{14}\textrm{C}\), biết chu kỳ bán rã của \(_{6}^{14}\textrm{C}\) là 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ trong thời gian 1 phút có 300 hạt bị phân rã. Một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó lấy từ cây mới chặt thì trong 1 phút có 2400 hạt bị phân rã. Tuổi của mẫu gỗ cổ trên bằng

  A. 17190 năm

  B. 45840 năm

  C. 51570 năm

  D. 11460 năm

 • Mình viết tính toán mấy cái thời gian với khối lượng phân rã chương này kém lắm mọi người ơi.sad Mong mọi người giúp đỡ. Rất cảm ơn ạ.

  Hạt nhân \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) chứa 50 g. Bỏ qua năng lượng phôtôn của hạt gamma. Khối lượng hạt nhân chì tạo thành sau 4 chu kỳ bán rã bằng

  A. 46,875 g

  B. 45,98 g

  C. 46,72 g

  D. 45,88 g

 • Chào mọi người. Mình hỏi chút về cách tìm chu kỳ bán rã,  mọi người trả lời giúp mình với. Cảm ơn nhé!

  Một chất phóng xạ A có chu kì bán rã T. Biết độ phóng xạ của A sau thời gian t = 48 ngày thì giảm 16 lần, chu kì bán rã của A là

  A. 768 ngày 

  B. 12 ngày 

  C. 192 ngày

  D. 3 ngày

 • Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài tự luận này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

  Đề bài:  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\), sau thời gian một chu kì bán rã T có 2,24 ml khí Hêli tạo thành( ở đktc). Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) này bằng bao nhiêu?