Tìm mức cường độ âm tại các điểm?

Tìm mức cường độ âm tại các điểm?

bởi My Le ngày 13/09/2017

Làm sao đây ạ ?

Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là??

Câu trả lời (2)

 • Ta có: AB = 100cm; BC = 150 cm

  Lúc đầu: \(100 = 10 lg (\frac{I}{I_0}) = 10lg(\frac{p}{I_0}.4\pi.R_{B}^{2})\) 

  Suy ra \((\frac{p}{I_0}.4\pi.R_{B}^{2}) = 10^{10}\)

  Khi đặt nguồn âm 2P tại B:

  \(L_A = 10lg(\frac{2P}{I_0}.4\pi R_{A}^{2}) = 10 lg(2.10^{10}) = 103 dB\)

  \(L_C = L_A+10log\frac{AB^2}{BC^2} = 99,5dB\)

   

  bởi Việt Long ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • Ồ thanks nhé

  bởi My Le ngày 15/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Trong đề thi của mình có 1 câu như vậy, ai biết chỉ mình với, hichic, tks mn nhiều nhé!!!!

  Một dây đàn dài \(\lambda\) = 50 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 150 m/s. Tính tần số âm cao nhất mà dây đàn có thể phát ra trong miền nghe được.
  A. f = 19950 Hz

  B. f = 20000 Hz

  C. f = 19000 Hz

  D. f = 19900 Hz

 • Xin chào, hôm nay mình có 1 câu trắc nghiệm lý thuyết, ai xem giúp mình với. ^^ 

  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Sóng âm là sóng cơ học.

  B. Độ to của âm tỷ lệ với cường độ âm theo hàm bậc nhất.

  C. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.

  D. Cường độ âm tăng lên 10 lần thì mức cường độ âm tăng thêm 1 Ben 

 • Help me!!!

  Giúp mình bài này với cả nhà ơi..

  Một sóng âm có tần số 850Hz truyền trong không khí. Hai điểm trên phương truyền âm dao động ngược pha, cách nhau 0,6m và giữa chúng chỉ có một điểm dao động cùng pha với 1 trong 2 điểm nói trên thì vận tốc truyền âm trong không khí là

  A. 140m/s

  B. 280m/s

  C. 340m/s

  D. 680m/s