Tìm li độ dao động điều hòa

Tìm li độ dao động điều hòa

bởi Phạm Hiếu ngày 10/01/2018

 x=3cos(2πt+π/2) + 3 có li độ bằng bao nhiêu biết t=0,5s 

Theo dõi (1)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan