Tìm khối lượng ban đầu của vật chất trước khi phân rã

Tìm khối lượng ban đầu của vật chất trước khi phân rã

bởi thu phương ngày 19/03/2017

Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài tự luận này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\), sau thời gian một chu kì bán rã T có 2,24 ml khí Hêli tạo thành( ở đktc). Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) này bằng bao nhiêu? 

 

Câu trả lời (7)

 • Tớ giải như này bạn Thu Phương ạ.

  Viết cái phương trình ra đầu tiên rồi tính toán: 

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

   

  \(n_{He}=\frac{V}{22,4}=\frac{2,24.10^{-3}}{22,4}=10^{-4}\)
  \(n_{He}=\Delta n_{Po}=\frac{\Delta m_{Po}}{A_{Po}}=\frac{m_{0}(1-2^{\frac{-t}{T}})}{210}\)
  \(\Rightarrow 10^{-4}=\frac{m_{0}(1-2^{-1})}{210}\Rightarrow m_{0}=42.10^{-3}g=42mg\)

  Cuối cùng kết luận: Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) bằng 42mg

  bởi thúy ngọc ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Các bạn ơi, bài này giải như nào thế? Bày mình với. Tính thể tích bằng cách nào đây ạ. 

  Pôlôni \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}\textrm{Pb}\). Chu kì bán rã của \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày ( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Thể tích khí hêli nhận được ( ở điều kiện tiêu chuẩn) là

  A. 0,224 lít

  B. 2,24 lít 

  C. 1,12 lít 

  D. 0,112 lít 

  bởi thu thủy ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Hi bạn. 

  Tương tự như bài trên của bạn Thu Phương, mình thấy đầu tiên cũng phải viết cái phương trình ra

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow \alpha +_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

  • Đề bài cho là ở điều kiện tiêu chuẩn thì mình thấy nó đơn giản đi rất nhiều:

  \(n_{\alpha }=n_{Pb}=\frac{m}{A}=\frac{10,3}{206}=0,05\)
  \(V_{\alpha }=n_{\alpha }\times 22,4=1,12(l)\)

  bởi Long lanh ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Tính giúp em cái chu kì bán rã của bài này được không ạ.!!

  Em thấy bạn em ra đáp án là 8 ngày .

  Ban đầu có 40 g I-ốt phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ này còn lại 2,5 g. Chu kì bán rã của I-ốt

  A. T = 8 ngày đêm 

  B. T = 18 ngày đêm

  C. T = 16 ngày đêm 

  D. T = 128 ngày đêm 

  bởi thuy linh ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Bài tập này ra đáp án 8 ngày là đúng chuẩn OK bạn nhé, tính cái khối lượng rồi thế số vô tìm T là okie ngay và luôn ^^

  \(m=m_{0}.2^{-\frac{t}{T}}\Rightarrow 2,5=40.2^{-\frac{32}{T}}\)
  \(\Rightarrow T=\frac{32}{4}=8\) ngày đêm

  bởi Goc pho ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Anh/chị nào giúp em chọn giúp em câu lý thuyết này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ

  A. Tăng theo thời gian theo định luật hàm số mũ 

  B. Giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  C. Tỉ lệ thuận với thời gian 

  D. Tỉ lệ nghịch với thời gian

  bởi Ngoc Nga ngày 25/03/2017
  Like (0)
 • Hi em, bài này em suy luận từ  số hạt nhân phóng xạ như sau nhé:

  \(N=N_{0}.2^\frac{-t}{T}\Rightarrow\) giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  ⇒ Đáp án đúng là câu B

  bởi Choco Choco ngày 25/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • giúp em bài này với ạ

  dùng hạt proton có động năng 1,6 Mev bắn vào hạt nhân liti đứng yên l. giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia y . biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. động năng của mỗi hạt sinh ra là: 

  A. 19,0 MeV.   

  B. 15,8 MeV.          

  C. 9,5 MeV.          

  D. 7,9 MeV

 • Mọi người ơi, mấy bài tính tuổi của gỗ như này có quy luật gì không mọi người? Cảm ơn nhiều nhé! laugh

  Trong gỗ có đồng vị phóng xạ \(_{6}^{14}\textrm{C}\), biết chu kỳ bán rã của \(_{6}^{14}\textrm{C}\) là 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ trong thời gian 1 phút có 300 hạt bị phân rã. Một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó lấy từ cây mới chặt thì trong 1 phút có 2400 hạt bị phân rã. Tuổi của mẫu gỗ cổ trên bằng

  A. 17190 năm

  B. 45840 năm

  C. 51570 năm

  D. 11460 năm

 • Mình viết tính toán mấy cái thời gian với khối lượng phân rã chương này kém lắm mọi người ơi.sad Mong mọi người giúp đỡ. Rất cảm ơn ạ.

  Hạt nhân \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) chứa 50 g. Bỏ qua năng lượng phôtôn của hạt gamma. Khối lượng hạt nhân chì tạo thành sau 4 chu kỳ bán rã bằng

  A. 46,875 g

  B. 45,98 g

  C. 46,72 g

  D. 45,88 g

 • Chào mọi người. Mình hỏi chút về cách tìm chu kỳ bán rã,  mọi người trả lời giúp mình với. Cảm ơn nhé!

  Một chất phóng xạ A có chu kì bán rã T. Biết độ phóng xạ của A sau thời gian t = 48 ngày thì giảm 16 lần, chu kì bán rã của A là

  A. 768 ngày 

  B. 12 ngày 

  C. 192 ngày

  D. 3 ngày