Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

bởi Thọ Iyasuô ngày 10/01/2018

Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan