giúp e giải chi tiết câu này với

giúp e giải chi tiết câu này với

bởi Thọ Iyasuô ngày 10/01/2018

Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • nếu nguyêntử 0xi bị mất hết electron thì nó trở thành một ion điện tích là A +1,6.10^-19 B -1,6.10^-19  C +12,8.10^-19               D -12,8.10^-19

 • khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn suất điện động E và điện trở  trong r thì suất điện động và điện trở trong bộ nguồn là

 • bài tập: dây tóc bóng đèn 220V-200W,đèn sáng bình thường ở 25000C, có điện trỏ gấp 10,8 lần điện trở ở 1000.tìm  hệ số nhiệt điện trở. mình cần gấp 

  có 2 cách này,cách nào sai vậy ạ

  C1: \(\frac{1+\alpha (2500-20)}{1+\alpha (100-20)}=10,8 => \alpha =6,06.10^{-3}\)

  C2: R2500=R100.(1+\(\alpha\).2400) => \(\alpha\)=0,0041

 • biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện đang từ  R1 = 3 (ôm) đến R2 = 10.5 (ôm) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguon tăng gấp hai lần. điện trở trong của nguôn điện đo là

 • Vật lý 11....

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017 |   0 Trả lời

  Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. Màng tế bào dày 8.10-9m. Cường độ điện trường trong màng tế bào này có độ lớn bằng?

 • Vật lý 11.......

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017 |   0 Trả lời

  Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 2g. Nếu điện phân dung dịch đó (trong cùng điều kiện) trong thời gian một giờ thì khối lượng cực âm tăng thêm là?