Cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

Cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

bởi Trần Thị Thu Vân ngày 25/01/2018

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm trong không khí dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8cm. Tính cảm ứng từ tại M

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan