Hỏi đáp Toán Học

 • 2 nghiệm dương

  bởi Nguyễn Du ngày 17/08/2017

  giúp mình con này với,cám ơn!!

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tim gi tri nho nhat lon nhat 

  a, y=2cos2x+2sin2xtren r 

  b, y=can3cos3x-sin3x tren r 

  c. y=sinx+cosx-sinx*cosxtren r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác

  a, y=-4cos^2 x +2sinx +3

  b, y=4cos^2 x +cosx -1

  c=y=tan^2 x -2tanx tren [-pi/4;pi/3]

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính thể tích khối chóp

  bởi Tran Sa ngày 16/08/2017

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a, AD=2a, \(\widehat{BAD}\) = 600, SA vuống góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 600. Thể tích khối chóp S.ABCD là V. Tỷ số \(\frac{V}{a^{3}}\) là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A' xuống (ABC) là trung điểm cạnh AB. Mặt bên (ACC'A') tạo với đáy một góc 450. Tính thể tích khối lăng trụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính thể tích khối chóp

  bởi Tran Sa ngày 16/08/2017

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại tại A, \(\widehat{ABC}=30^{0}\), SBC là tam giác đều cạnh a và (SAB) \(\perp (ABC)\). Tính thể tích khối chóp S.ABC.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải toán học mọi người giải giúp mk ài này ạ

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyển sinh 10

  bởi Nguyễn Chibi'ss ngày 16/08/2017

  Ai giúp mk giải pài này vs: Hai người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ A đến P với vận tốc HƠN KÉM NHAU 3km/h.Nên đến sớm, muộn hơn kém nhau 30 phút. Tính vận tốc của mỗi người. Quãng đường AP dài 30km.

   Mk k hiểu HƠN KÉM NHAU nghĩa là sao nên k giải pài này đc!!!

  Theo dõi (2) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mặt cầu hình chóp

  bởi Lê Chí Quang ngày 15/08/2017

  Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác cân AB=AC=a,(SBC) vuông góc với đáy và SA=SB=a.

  a)chứng minh tam giác SBC vuông tại B

  b)Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho dãy số 0 , 1 , 4 , 9 , 16 , ....... , 2500.

  Tập hợp D có ......... phần tử

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có 2 con đường a1 , a2 đi từ A đến B và có 3 con đường b1 , b2 , b3 đi từ B đến C. a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em với ạ!

  bởi Phương Thu ngày 15/08/2017

  cho f(x)= 2-sin2x-sin2(a+x)-2cosa.cosx.cos(a+x)

  a. tính f'(x)

  b. từ câu a suy ra hàm số f(x) lấy giá trị không đổi trên R. tính giá trị không đổi đó.

   

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy