Hỏi đáp Toán Học

 • cách làm bài

  bởi phan thị kim hiền ngày 21/12/2017

  Cho tam giác ABC gọi DME theo thứ tự là trung điểm của AB ,BC,CA.

  a) Tứ giác ADME là hình gì? vì sao?

  b)Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ ADME là hình gì ? vì sao?

  c)trong trường hợp tam giác ABC vuông góc tại A cho biết ,AB=KM tính độ dài AM

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB=AC=a, góc BAC bằng 1200. Hình chiếu H của đỉnh A' lên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Góc giữa A'B và (ABC) bằng 600. Khi đó thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

  A. a3      B. \(\frac{3a^{3}}{4}\)      C. \(\frac{a^{3}}{4}\)     D. \(\frac{3a^{3}}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chuyen de logarit

  bởi Nguyễn Thành ngày 19/12/2017

  3X^2-4X+3=m có hai nghiệm phân biệt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ai giúp mình với

  bởi trinh cuong ngày 19/12/2017

  cho hàm số y=f(x) thoả mãn y'=x2.y và  f(-1)=1 thì f(2) bằng bao nhiêu ?(d/s: e3)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toan11 dehieu

  bởi Nguyễn Bảo Khanh ngày 18/12/2017

  tu tap a =(0,1,2,3,4,5) lap duoc bao nhieu so tu nhien co 4 chu so khac nhau ma chu so 2 luan dung canh chu so 3 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em câu này vs

  bởi Đoàn Nhã Thy ngày 18/12/2017

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y=sinx-mx nghịch biến trên R

  A. m>1     B.m<1    C.m>=1   D.m<=1

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm m để đường thẳng d:y=mx-m-1 cắt (P):y=x^2-4x tại 2 điểm phân biệt A B sao cho MA=2MB với M(1;-1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tra loi di

  bởi xvvbgxvvcx ngày 18/12/2017

  hello các bạn. các bạn ra câu hỏi đi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hàm số y=(1/3)mx- (m-1)x2 + 3(m-2)x + 1/3 (m là tham số). Tìm giá trị của m để hàm số ĐB trên nửa khoảng [2;+∞]?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp với!!!!!!

  bởi Nguyễn Hải Yến ngày 17/12/2017

  1.Biết rằng phương trình log16(2.4x+3)=x có duy nhất một nghiệm dạng x=logab , với a và b là hai số nguyên dương . Tính giá trị của K=1/2a+b

  2.Cho hàm số y=ln7/(x-3) . trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng với mọi x>3:

  A.y'-1/7ey=0 

  B.y'+7ey=0

  C.7y'+ey=0

  D.7y'-ey=0

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mk nha mk đg vội

  bởi Mít Con-n ngày 17/12/2017

  BÀi 1:Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử rồi tính tổng các phần tử của tập hợp đó

  a.\(A = {\rm{\{ }}x \in N/12 < x < 106\), x chia hết cho 2}

  1. b.B={x ∈ Z / -10 ≤  11}

  2. c.C={x ∈ Z / |x| ≤ 100}

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toán vận dụng cao tìm ở chỗ nào

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy