Hỏi đáp Toán Học Lớp 9

 • Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn b^2+c^2 \leqslant a^2

  Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  P=\frac{1}{a^2}\left(b^2+c^2\right)+a^2\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán hình

  bởi Ngô Vân ngày 06/02/2018

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Điểm I là giao điểm của 3 đường phân giác trong. Tìm tập hợp các điểm I khi A di động , góc BIC bằng bao nhiêu 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Nếu chảy cùng một thời gian như nhau thì lượng nước hai vòi bằng 2/3 của lượng nước vòi 1 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hình học lớp 9

  bởi Bom Bom ngày 28/01/2018

  Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài vói (O2, R2) tại C. Vẽ đường thẳng AB là tiếp tuyến chung ngoài (O1), (O2). Với A thuộc (O1), B thuộc (O2) . Vẽ (O,R) tiếp xúc ngoài vói (O1) và tiếp xúc ngoài với (O2) và (O,R) tiếp xúc với AB.

  Chứng minh rằng : a) tam giác ABC vuông 

                                 b) 1R =1R1 +1R2 

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 27/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 26/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình học lớp 9

  bởi Bom Bom ngày 20/01/2018

  Tìm cặp số (x;y) thỏa mãn 18+7y2-16xy-4x-12y+14=0

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho a+b+c=1 (a, b, c>0)

  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán học 9

  bởi sggr sgbrthr ngày 12/01/2018

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ tiếp tuến Ax với (O) nó cắt đường tròn (O') tại E. Qua A vẽ tiếp tuyến Ay với (O') nó cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh: AB2=BD.BE

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy