Hỏi đáp Toán Học Lớp 9

 • GIẢI TOÁN GIÚP TÔI

  bởi Bundesliga Cuong ngày 18/03/2018

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây cung MN vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Trên tia NM lấy điểm K nằm ngoài đường tròn ( M nằm giữa N và K), AK cắt đường tròn tại C, CB cắt MN tại D. Chứng minh rằng:

  a/ Tứ giác ACDI nội tiếp đường tròn. Xác định đường kính và tâm của đường tròn đó.

  b/ AB.DI = AC.BD

  c/ AD cắt đường tròn tại E. Từ điểm C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt EI tại F. Chứng minh ECF là tam giác cân.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm E di động giữa A và B. Qua B vẽ hai đường thẳng vuông góc với tia CE tại D và cắt tia CA tại H . Chứng minh: khi E di động giữa A và B thì BA.BE+CD.CE không đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và điểm I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó. Các điểm  A’,  B’, C’ lần lượt là giao điểm củ AI, BI, CI với (O). Trên cung AC của (O) không chứa đỉnh B, lấy điểm D bất kì. Gọi E là giao điểm của DC’ với AA’. Gọi F là giao điểm của DA’ với CC’. Chứng minh rằng:

  1. Điểm I là trực tâm của tam giác A’B’C’
  2. Tứ giác DEIF nội tiếp 1 đường tròn
  3. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn b^2+c^2 \leqslant a^2

  Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  P=\frac{1}{a^2}\left(b^2+c^2\right)+a^2\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán hình

  bởi Ngô Vân ngày 06/02/2018

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Điểm I là giao điểm của 3 đường phân giác trong. Tìm tập hợp các điểm I khi A di động , góc BIC bằng bao nhiêu 

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Biết mỗi giờ lượng nước ở vòi 1 chảy bằng 3/2 của lượng nước vòi 2 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hình học lớp 9

  bởi Bom Bom ngày 28/01/2018

  Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài vói (O2, R2) tại C. Vẽ đường thẳng AB là tiếp tuyến chung ngoài (O1), (O2). Với A thuộc (O1), B thuộc (O2) . Vẽ (O,R) tiếp xúc ngoài vói (O1) và tiếp xúc ngoài với (O2) và (O,R) tiếp xúc với AB.

  Chứng minh rằng : a) tam giác ABC vuông 

                                 b) 1R =1R1 +1R2 

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 27/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 26/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 22/01/2018

  Giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy