Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình nghiệm nguyên

bởi Nguyễn Minh Hiếu ngày 12/11/2017

Tìm các cặp giá trị (x; y) nguyên thỏa mãn:

2x2 + 2y2 + 3x - 6y = 5xy - 7

Theo dõi (1)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan