giúp nhanh với

giúp nhanh với

bởi leduytri tri ngày 14/11/2017

số tự nhiên a chia cho 5 dư 1 thi chữ số tận cùng của a là bao nhiêu ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (10)

 • Tận cùng của a là 1 hoặc 9

  bởi Nguyễn Toàn ngày 14/11/2017
  Like (1)
 • a chia hết cho 5 có thì a có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ⇒ để a chia cho 5 dư 1 thì a có chữ số tận cùng là 1 hoặc 6 

  bởi cohate27 Đặng ngày 14/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • ABCDEFGHIJK

  bởi Nguyễn Linh ngày 22/11/2017 |   7 Trả lời

  1+1=?

  GIÚP MIK VỚI

 • Cho hình vuông ABCD, E nằm trên dc; BF tia đối BC sao cho BF=DE.

  a) CM AEF vuông cân 

  b) I trung điểm EF. CM I thuộc BD

  c)K đx với A qua I. CM t/g AEKF là h/vuông

 • giai baitoan

  bởi duy cutte ngày 10/11/2017 |   1 Trả lời

  giải bài tập cho tam giac ABC O là giao diem cac duong trung truc , H là truc tam và M là trung đẻm cạnh BC . goi K LÀ DIEM DOI XUNG VOI h QUA M cmr a, A và K doi xung nhau qua O b, OM bằng 1 phần 2 AH c, góc ABK = 90 độ 

 • Hình học lớp 8

  bởi Châu Minh ngày 10/11/2017 |   0 Trả lời

  Cho điểm M nằm giữa A và B. Vẽ các hình vuông AMCD, BMEF trên cùng một nửa mp bờ AB.
  a) CM AE=BC và AE┴BC
  b) Gọi DM∩AC=O, BC∩AE=H. Chứng minh DM=2OH.
  c)Chứng minh D,H,F thẳng hàng.
  d)Gọi G,K,N lần lượt là trung điểm AB,BE,CE. Tứ giác OGKN là hình gì?
  e)Tìm quỹ tích trung điểm OK khi M di chuyển trên AB.
  f)Chứng minh DF luôn đi qua 1 điểm cố định khi M di chuyển trên BC.

 • CMR: x^2+4y^2+z^2-2x+4y-6z+14>0 với mọi giá trị x,y,z 

   

 • (5x2-18x3+21x2):3x2