trả lời dùm mik

bởi tô nguyễn yến chi ngày 12/03/2018

Chào các bạn mik mún hỏi cái phép này -2.( x=6) +6. ( x-10)=8

Theo dõi (0)

Câu trả lời (3)

 • bạn ơi x-6 hay +6 vậy bạn

  nếu là x-6 thì như vậy -2.(x-6)+6.(x-10)=8 

                                         ⇔ -2x+12+6x-60=8

                                         ⇔4x=8-12+60

                                         ⇔x=14

  nếu là x+6 thì như vậy   

                                         -2.(x+6)+6.(x-10)=8 

                                         ⇔ -2x-12+6x-60=8

                                         ⇔4x=8+12+60

                                         ⇔x=20

  mình có cách bấm máy, nếu cần thì nhắn lại mình chỉ cho

   

  bởi Nguyễn Thị Phương Anh ngày 13/03/2018
  Like (0)
 • 20

  bởi Yêu Tiếng Anh ngày 14/03/2018
  Like (0)
 • bạn ghi lại đề nhé. đề này sai rồi

  bởi Trịnh Lan Trinh ngày 14/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cách chia tổ

  bởi trang lan ngày 23/03/2018 |   1 Trả lời

  Giúp em với

  Một đoàn sinh viên 80 người, gồm 48 sinh viên trường A, 32 sinh viên trường B, đi làm công tác mùa hè xanh. Cần chia đoàn thành các tổ công tác có số người như nhau, đều có số sinh viên của hai trường và sinh viên mỗi trường được chia đều cho các tổ sao cho mỗi tổ có không quá 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách chia tổ thỏa mãn yêu cầu trên

 • Số tự nhiên

  bởi Hong Van ngày 23/03/2018 |   1 Trả lời

  Viết 17 số tự nhiên liên tiếp: 1,2,3,4...12,13,14,15,16,17

  Xóa hai xóa bất kì của dãy rồi viết thêm vào dãy một số hiệu của hai số bị xóa. Trên dãy mới có ta lại thực hiện xóa hai số và viết thêm vào dãy hiệu của hai số bị xóa. Hỏi sau một số lần làm như trên  có thể được số 0 hay không?

 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà số ấy chia cho 3 thì dư 2, chia cho 4 thì dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 6 thì dư 5 và chia cho 10 thì 9

   

 • Tính nhanh

  bởi khanh nguyen ngày 22/03/2018 |   2 Trả lời

  Khó quá, giải giúp mình với

  Chỉ rõ rằng với các số nguyên a, b, c tùy ý ta luôn có:

  a - (b - c) = (a - b) +  c = (a+c) - b

  áp dụng tính nhanh: 231 - ( 192 - 69)

 • Tính hiệu

  bởi Anh Nguyễn ngày 22/03/2018 |   1 Trả lời

  Tính hiệu x - y trong các trường hợp sau:

  a) x = 5, y = 8

  b) x = -7, y=-19

  c) x = -9, y= 31

  d) x = 43, y = -17

 • Bài khó quá giải không ra được hic, có ai giải được không giải giúp mình với

  Tìm các số nguyên x thỏa mãn điều kiện trong mỗi trường hợp dưới đây:

  a) 13 - |X| = 5

  b) 54 - | X+2| = 25