Tập hợp con

Tập hợp con

bởi dang nhat ngày 13/08/2017

Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết x\in A:x\notin B . Tìm C

Câu trả lời (1)

  • Bài này không phải toán lớp 6 đâu em, nếu lớp 6 thì em đừng làm bài này.

    bởi Lê Thánh Tông ngày 16/08/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan