Nguyên hàm

Nguyên hàm

bởi Ngọc Châu ngày 13/01/2018

Nguyên hàm của ln(x^2-x) ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan