nguyên hàm

nguyên hàm

bởi Đạt Duy ngày 10/10/2017

tìm nguyên hàm \int \frac{dx}{x^2-x-6}

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{{x^2} - x - 6}} = \frac{1}{{(x + 2)(x - 3)}} = \frac{a}{{x + 2}} + \frac{b}{{x - 3}} = \frac{{ax - 3a + bx + 2b}}{{(x + 2)(x - 3)}}\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0\\
   - 3a + 2b = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a =  - \frac{1}{5}\\
  b = \frac{1}{5}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \frac{1}{{{x^2} - x - 6}} =  - \frac{1}{5}.\frac{1}{{x + 2}} + \frac{1}{5}.\frac{1}{{x - 3}}
  \end{array}\)

  Đơn giản rồi, bạn tự xử tiếp nhé!

  bởi Lê Thánh Tông ngày 10/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. Một nhà sản xuất muốn làm một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông và tổng diện tích các mặt là 108dm^2. xác định h sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.

  2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BCD= 120độ, AA'= 7a/2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD. thình theo a thể tich khối hộp ABCD.A'B'C'D'.

  Cảm ơn!

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2 căn 2 SA vuông góc với đáy SA=3 căn 3. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC cắt SB,SC,SD lần lượt tại M,N,P. Tính bán kinh mặt cầu ngoại tiến khối C.MNP

 • giúp em với

  bởi Nguyễn Trung Hữu ngày 17/10/2017 |   1 Trả lời

  Cho a>b>1 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P={log_(a/b)}^2(a^2)+3{log_b}(a/b)

   

 • toán học lớp 12

  bởi Tuyết Tình ngày 16/10/2017 |   1 Trả lời

   bài 1:tìm m để  y= x^3-(3m+1)x^2+(m^2+3m+2)x+3 có điểm cực tiểu và cực đại nằm về hai phía của trục tung 

  bài 2:cho y=(x^3)/3-mx^2-x+m.gọi A(x1;y1) ,B(x2;y2) là tọa độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số thì tỉ số (y1-y2)/(x1-x2) bằng bao nhiêu

   

 • bởi lê cường ngày 16/10/2017 |   0 Trả lời

  Ý=-x4+8x2+2
 • bởi lê cường ngày 16/10/2017 |   0 Trả lời

  Tìm cực trị của h/s Ý=-2x3+3x2+36x+10