Khoảng cách

bởi Ngọc Quỳnh ngày 07/03/2018

1: Tìm tập hợp điểm M cach đều 3 điểm A(3;-2;4) , B(5;3;-2) ,C(0;4;2) 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan