hình nón 12

hình nón 12

bởi Ha Ye ngày 06/12/2017

Đường sinh của hình nón bằng 13a, chiều cao là 12a. Một đường thẳng d song song với đáy của hình nón và cắt hình nón. Khoảng cách từ đường thẳng d ấy đến mặt phẳng đáy và chiều cao hình nón lần lượt là 6a và 2a. Tính độ dài đoạn thẳng d nằm trong phần hình nón

Theo dõi (1)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • giúp t với

  bởi Thanh Mai ngày 10/12/2017 |   0 Trả lời

  cho hàm số y= 2x-1 / x+1 và đường thẳng y= 2x+3 cắt tại hai điểm a,b tìm khoảng cách giữa a và b

 • Hình nón 12

  bởi Ha Ye ngày 08/12/2017 |   3 Trả lời

  Cho hình chóp đều SABCD có chiều cao SO=h, góc SAB=a,(45*

 • cho e hoi V

  bởi Tuấn Vũ ngày 08/12/2017 |   1 Trả lời

  cho hinh lang tru tam giac ABC.A'B'C', ABC la tam giac vuong can tai A, canh AC= 2√2. Biet AC' tao mp (ABC) 1 goc 60* va AC'=4. Tinh V khoi da dien ABCB'C'

 • 1 .Tính tỉ số thể tích của hình lập phương và thể tích của hình lăng trụ ngoại tiếp hinh lập phương đó?

 • Trong không gian , cho hình chữ nhật ABCD có AB=1 và AD=2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó: A.4pi    B.2pi      

  C. 6pi.    D.10pi

 • thể tích khối chóp

  bởi Ka Ty ngày 07/12/2017 |   0 Trả lời

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a,góc BAC = 60° , SO vuông (ABCD) và SO=3a/4 . Khi đó thể tích của khối chóp là: