Hỏi đáp Tin Học

 • Bài 5 tin học lớp 8

  bởi Văn Duyên ngày 11/12/2017

  1.  Biến là gì? Nêu sự giống và khác nhau của biến và hằng? Cho ví dụ về khai 

  báo biến và hằng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi nào ta nên khai báo biến mảng gián tiếp thông qua định nghĩa kiểu ?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chương trình thường dùng câu lệnh lặp loại nào ? vì sao

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình được gọi là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học lớp 9

  bởi Phuc Tran ngày 10/12/2017

  để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của interbet chúng ta cần làm những gì?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lua chon phuong an dung

  bởi Jane Amy ngày 07/12/2017

  Lựa chọn nào sau đây chỉ ra sự khác biệt chính xác giữa phần mềm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng?

  A. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong ổ cứng hơn phần mềm hệ điều hành

  B. Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần mềm ứng dụng để chạy

  C. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy

  D. Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • De may tinh c the xu ly thong tin can duoc bieu dien duoi dang nao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học HK 1

  bởi Vương Phan Trần Huy ngày 06/12/2017

  Tệp tin là đơn vị ............ để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ứng dụng tin học

  bởi Bui Phuong ngày 05/12/2017

  mỗi người có trách nhiệm thế nào đối với mỗi thông tin cá nhân đưa lên internet?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học lớp 8

  bởi Lê Tâm ngày 05/12/2017

  Viết chương trình Pascal tính tổng tiền của khách với chính sách khuyến mại như sau:

  Nếu mua trên 200000 được khuyến mại 40% .Ngược lại được khuyến mại 20%

  Giúp mình với mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học pascal

  bởi dương ngọc thúy ngày 05/12/2017

  m.n giải hộ em với

  bài 1.viết chương trình nhập vào số nguyên n,xuất ra dãy số từ 1 đến n.

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học pascal

  bởi kiều anh ngày 05/12/2017

  mọi người viết hộ em hai phương trình này với ạ.cảm ơn nhiều ạ

  bài 1.Viết chương trình nhập vào x, y = x - 1 nếu x >=1,ngược lại y=1-x

  bài 2.viết chương trình nhập vào ba cạnh của tam giác,kiểm tra xem tam giác đó là loại tam giác nào:đều,vuông,cân gay bình thường

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy