thông tin và tin học

thông tin và tin học

bởi Hoàng Diệp Linh ngày 11/12/2017

lấy 2 ví dụ về thông tin và cách thức con người tiếp nhận thông tin ấy

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan