thông tin và tin học

thông tin và tin học

bởi Hoàng Diệp Linh ngày 11/12/2017

lấy 2 ví dụ về thông tin và cách thức con người tiếp nhận thông tin ấy

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  • Bản tin tức thời sự -> Chúng ta nghe được bản tin thời sự ấy ( Tiếp nhận thông tin bằng tai)

    bởi Yêu Tiếng Anh ngày 02/02/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan