LIÊN KẾT BẢNG TRONG

LIÊN KẾT BẢNG TRONG

bởi NGUYEN CHIEN THANG ngày 13/01/2018

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG CHO PHEP

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Thầy/cô giúp em với ạ.

  Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

       A. . 38,76%.                  B. 40,82%.                    C. 34,01%.                    D. 29,25%.

 • Lí thuyết Xenlulozơ

  bởi Bo Bo ngày 30/07/2017 |   1 Trả lời

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

  A. Mỗi mắt xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.

  B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

  C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc b-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glicozit.

  D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

 • Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

 • Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Kì thi 2017 có mấy câu tính tần số hoán vị gen lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp này trên một cặp NST tương đồng. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số II. Cho giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm 4%. Biết rằng HVG xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ.

  A. 16,5%  

  B. 66,0%  

  C. 49,5%  

  D. 54%

 • Hợp chất M có công thức AB3. Tổng số hạt proton trong phân tử M là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng hạt notron. A thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. 
  a. Xác định A và B. Viết cấu hình e của A và B 
  b. Xác định các liên kết có trong phân tử AB3 
  c. Mặt khác ta cũng có ion (AB3)2- . Trong các PUHH của AB3 chỉ thể hiện tính oxi hóa còn (AB3)2- vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Hãy giải thích hiện tướng trên và cho ví dụ minh họa.

 • Chọn giúp mình 1 đáp án đúng được không ạ !!!!

  Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

  A. bứt êletrôn khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng

  B. giải phóng êlectrôn khỏi liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu bởi ánh sáng thích hợp.

  C. giải phóng êlectrôn khỏi kim loại bằng cách nung nóng đến nhiệt độ thích hợp.

  D. giải phóng êlectrôn ra khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

  Cho mình gửi lời cảm ơn nhiều nhiều nhé !!