viết chương trình pascal

viết chương trình pascal

bởi Huyền Dương ngày 17/01/2018

viết chương trình tạo 1 tệp lưu trữ n số nguyên chỉ lưu trữ số chẵn ko lưu số lẻ với n nhập từ bàn phím 
hướng dẫn giúp em với ạ

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy