wow. romantic

wow. romantic

bởi Đàm Đức Hiển ngày 07/01/2018

do you have a lover

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

 • Do you have a lover?

  Từ lover ở đây mang nghĩa là tình nhân theo cách nghĩ là mối quan hệ không minh bạch lắm.

  Nếu bạn muốn sử dụng từ mang nghĩa là người yêu thì nên dùng từ "sweet heart"

  bởi Lê Vinh ngày 08/01/2018
  Like (0)
 • yes,i doheartheartheart

  bởi Đặng Quốc Bảo ngày 08/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan