bởi dinh phuong ngày 09/01/2018

She knows a lot more about it than i do

Theo dõi (1)

Câu trả lời (2)

  • Cô ấy biết nhiều về nó hơn tôi.

    bởi hoàng duy ngày 09/01/2018
    Like (0)
  • Cô ấy biết nhiều về nó hơn tôi.enlightenedenlightenedenlightened

    bởi Đặng Quốc Bảo ngày 11/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan