trả lời giúp e vs

trả lời giúp e vs

bởi Trang Phương ngày 12/09/2017

từ vưng phần listening unit 1 lớp 10 là gì vây ??

Theo dõi (1)

Câu trả lời (2)

 • - cyclo (n): xe xích lô

  - district (n): quận

  - drop (v): để (ai) xuống xe

  - food stall (n): quầy thực phẩm

  - immediately (adv): ngay lập tức

  - park (v): đậu xe

  - passenger (n): hành khách

  - pedal (v): đạp xe đạp ð pedal (n): bàn đạp (xe đạp)

  - purchase (n): vật/hàng hóa mua được

  bởi Hoàng My ngày 12/09/2017
  Like (0)
 • http://hoc247.net/tieng-anh-10/unit-1-a-day-in-the-life-of-vocabulary-l5684.html

  trong này có đủ nè bạn

  bởi hoàng duy ngày 13/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Giup minh voi a

  bởi Kiều Ngân ngày 23/11/2017 |   1 Trả lời

  1. I remember that I told you about the due day of the exam paper.

  -> I remember 

  2. Most of the students are frightened of speaking a foreign language.

  -> Speaking a 

  3. The teacher found her students' exam results disappointing.

  -> The teacher 

  4. About 200 people were waiting for the late train. ( ARRIVED)

  -> By the time 

 • anh văn thpt

  bởi Lý Long ngày 17/11/2017 |   2 Trả lời

  cho mình hỏi có when , while thì chia động từ trong câu như thế nào

 • 1. If you need advice from someone, ask one of your friends. (advise)

  2. Mr Brown sent them an invitation to meet him for a discussion. (invited)

  3. He said that I should give him the book back. (reminded)

  4.It is compulsory for all the students to leave a cash deposit. (required)

  5.I think this is the right street. (appears)

 • At midnight i.......(sleep) but jane......(listen) to music

 • dạ ngoài những cấu trúc câu thường gặp trên còn những ngữ pháp nào đơn giản trong bài không ạ