Hỏi đáp Sinh Học

 • Hieu suat thu tinh

  bởi Anh Mai ngày 31/10/2017

  1 loài TV thụ tinh kép, có 2n =24. Quá trình thụ tinh của hạt phấn là 75%, của noãn là 100% hình thành 96 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 96 hạt.

  a, tính số NST đơn bội mà môi trường cung cấp cho tb sinh hạt phấn và sinh noãn.

  b, NST đơn bội bị tiêu biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính số aixt amin

  bởi Anh Mai ngày 30/10/2017

  một gen cấu trúc 60 chu kỳ xoắn, do đột biến thay thế 1 cặp nu này bằng cặp nu khác tại vị trí 271 tren mạch gốc đã lm cho bộ 3 ở đây trrow thành mã ATT, cho biết protein của gen t.hợp có bn a.amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • xác suất quy luật phan ly

  bởi Anh Mai ngày 30/10/2017

  gen A quy định thân cao trội hoàn hoàn so với gen a quy định thân thấp. chô cây Aa tư thụ phấn thu được F1 . trong số các cây F1 chọn ngẫu nhiên 4 cây thân cao, xac suất thu đc trong 4 cây đó chọn 3 cây thuần chủng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • di truyền học quần thể

  bởi Anh Mai ngày 30/10/2017

  a. Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp. trong một trại nhân giống có 10 con đực giống chân cao và 100 con cái giống chân thấp. quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời cn con có 75%cá thể chân cao, 25% cá thể chân thấp. trong số con bò giống nói trên có bao nhiêu con thuần chủng về tính trạng chiều cao chân?

  b. một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của cùng loài nguyên phân số đợt bằng nhau. tất cả các tế bào con được hình thanh đều chuyển sang vùng chín giảm phân bình thường tạo ra 640 giao tư. trong quá trình đó có 7296 NST bị tiêu biến cùng vs thể định hướng. tỷ lệ trứng thụ tinh 12,5% trên tổng số trứng tạo thành. hãy xác định

  - số tế bào sinh tinh và sinh trứng đã tạo ra số giao tử ns trên

  - bộ NST 2n của loài

  - số hợp tử tạo thành và hiệu suất thục tinh của tinh trùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính trạng

  bởi Thành Trần ngày 30/10/2017

  chứng minh hộ em mỗi gen khác nhau quy định các tính trạng khác nhau với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính Trạng

  bởi Phạm Minh Anh ngày 30/10/2017

  So sánh sự khác nhau giữa các loại tính trạng, cho ví dụ minh họa ? 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh hoc11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 29/10/2017

  phan tich moi quan he giua phan bon nang suat cay trong va moi truong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh hoc11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 29/10/2017

  neu va giai thich co so khoa hoc cua cac bien phap  bao quan nông phẩm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh hoc11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 29/10/2017

  trinh bay cac qua trinh chuyen hoa nito trong đất va co dinh ni to phan tu 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • So sánh nguyên phân và giảm phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • So sánh ARN và ADN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 11

  bởi Phạm Thị Lợi ngày 29/10/2017

  Cho em hỏi: vì sao gọi là C3, C4 và CAM ạ? Chúng có nghĩa gì ạ?

  Em xin cảm ơn ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy