Hỏi đáp Sinh Học

 • sinh hoc 11

  bởi Trần Thị Lệ Hằng ngày 21/12/2017

  khi ca thovao bien bien nao uoi day ung

  A cua mieng mo ra them mieng ha thap xuong,nap mang mo

  B cửa miệng mở ra,thềm miệng hạ thấp xuống,nắp mang đóng

  C cửa miệng mở ra,thềm miệng nâng cao lên,nắp mang đóng

  C cua mieng mo ra,them mieng nang cao len nap mang mo

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao nấm nhầy không được xếp vào giới Nấm ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cau tao te bao nhan so gom

  bởi Đỗ Hiệp ngày 21/12/2017

  A.thanh te bao , mang sinh chat ,nhan

  B.Thanh Te bao ,Te bao chat, nhan

  C.mang sinh chat, mang te bao ,vung nhan

  D.mang te bao ,chat te bao ,vung nhan

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giai tự luận

  bởi Thanh Hằng ngày 21/12/2017

  y nghia cau thoat hơi nước doi voi dời sống cua thưc vat

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 10-

  bởi Nắng Ngày ngày 20/12/2017

  vì sao khi vượt quá nhiệt độ tối ưu thì hoạt tính enzim bị giảm ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoán vị gen

  bởi nguyen thi huong huong ngày 19/12/2017

   Đem lai gia cây hoa kép, màđỏ vi  cây hoa đơn , màu vàng thu được F1 toàn cây hoa kép , màđỏ . Cho F1 t th phn ,đời F2 xut hin 10000 cây ,gm 4 kiu hình trong đó có 1600 cây hoa đơn ,màđỏ

   a, Bin lun v quy lut di truyn chi phi phép lai

   b, Sơ đồ lai t p ->  F2

   c, Cho F1 giao phi vi cây (X) thu được F2 có 1000 cây trong đó 400 cây hoa kép,màđỏ : 350 hoa kép , màu vàng : 100 hoa đơn màđỏ : 150 hoa đơn màu vàng

  Xáđịnh kiu gen ca (X) và viết sơ đồ lai.               

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hướng động ở thực vật, bộ phận nào thuwcjj hiện phản ứng nhiều nhất 

  A. Thân

  B. Rễ

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nêu đặc điểm chung của trùng kiết lị và trùng sốt rét

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sinh học 7

  bởi Lê Văn Nguyên ngày 17/12/2017

  Châu chấu sống ở cạn, hô hấp bằng gì?

  Mấy bạn giải giùm nha

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoán vị gen

  bởi nguyen thi huong huong ngày 17/12/2017

  cho lai 2 thứ đậu thuần chủng là cây hạt đen , nhăn và cây hạt trắng , trơn thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được: 541 cây hạt đen, trơn

                 210 cây hạt đen, nhăn

                 209 cây hạt trắng, trơn 

                 40 cây hạt trắng, nhăn 

  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 12

  bởi nguyễn thị mỹ Lệ ngày 15/12/2017

  trong các trường hợp phân li đọc lập , tác đọng riêng rẽ và các gen trội  là trội hoàn toàn , phép lai:AaBbCcDd x AaBbCcĐ co tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D ở đời con là:

  A. 27/256

  B. 1/256

  C. 3/256

  D. 81/256

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 10

  bởi Nắng Ngày ngày 14/12/2017

  - Một gen có tổng số nu bằng 3000 và có A=2/3 G. Tính số lượng nu từng loại của gen và số liên kết hiddro của gen trên? Mọi người giúp e vs ạ crying

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy