Hỏi đáp Sinh Học

 • chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người: D quy định mắt đen, d quy định mắt xanh. Liên quan đến nhóm máu có: - Nhóm máu A do gen IA quy định. - Nhóm máu B do gen IB quy định. - Nhóm máu O tương ưng với kiểu gen IO IO - Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IA IB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO ,các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm ở trên các cặp NST thường khác nhau. Với các cặp tính trạng trên, số tổ hợp kiểu gen khác nhau ở người là:
  A. 18 B. 16 C. 32 D. 9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản, F2 thu được 16 kiểu tổ hợp giao tử. có thể kết luận về hiện tượng di truyền của tính trạng trên là tính trạng do hai cặp gen không alen
  A. phân ly độc lập, tổ hợp tự do, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
  B. phân ly độc lập, tổ hợp tự do, cùng tác động lên sự hình thành một cặp tính trạng.
  C. cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, cùng tác động lên sự hình thành tính trạng.
  D. cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một loài, hình dạng quả do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, nếu chỉ có gen B biểu hiện quả tròn, các kiểu gen còn lại cho quả dài. Khi lai hai dòng thuần chủng quả dẹt lai với quả dài nhau, F1 100% quả dẹt. Cho F1 giao phối với nhau được F2: 9 dẹt: 3 tròn: 4 dài. Nếu cho F1 lai với cây có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai là
  A. 3 quả dẹt: 1 quả tròn: 4 quả dài B. 1 quả dẹt: 2 quả tròn: 1 quả dài.
  C. 3 quả dẹt: 4 quả tròn: 1 quả dài D. 4 quả dẹt : 3 quả tròn : 1 quả dài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Ở đậu Hà Lan. A-hạt vàng, a-hạt xanh; B-hạt trơn, b-hạt nhăn. Cho đậu hà lan F1 lai với nhau thu được thề hệ sau có tỷ lệ phân ly 3 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn. Kiểu gen của F1 là
  A. Aabb B. AABb C. aaBb D. AaBB

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 2 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất với chiều cao 150cm. Sự có mặt của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Chọn cây cao nhất lai với cây thấp nhất tạo ra đời F1; đem các cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được đời F2, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2 của phép lai này là
  A. 15:1 B. 9:3:3:1 C. 1:4:6:4:1 D. 12:3:1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên phân giảm phân

  bởi Anh Mai ngày 06/11/2017

  1 tb sinh dục đực, qua 8 lần nguyên phân liên tiếp ở vùng sinh sản, tạo một số tb con. 50% số tb con trải qua giảm phân. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1,5625%. Xđ số hợp tử sinh ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giun tròn kí sinh

  bởi Trương Bình Nhi ngày 06/11/2017

  giải thích vì sao ngành giun tròn thích nghi với lối sống kí sinh

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phòng giun đũa

  bởi Trương Bình Nhi ngày 06/11/2017

  ở nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc giun đũa cao, tại sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giun sán kí sinh

  bởi Trương Bình Nhi ngày 06/11/2017

  Nêu các biện pháp phòng chống giun sán kí sinh ở người.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bệnh bạch tang ở người do gen lặn nằm trên nst thường . Trong qt ngươi , tần số người mang kiểu gen dị hơp về bệnh bạch tang là 1% cho răng qt cân bằng di truyền . Xác suất để hai người binh thường trong qt lawys nhau có thể sinh con bị bệnh bach tạng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho ruồi xám, cánh dài giao phối với nhau thu được f2 gồm 49,5% xám dài,6,75% xám ngắn ,6,75 % nâu dài ,12% nâu ngắn ,18,75% trắng dài  6,25 %trắng ngắn

  a, xác định quy luật di truyền chi phối phép lai

  b, xác định kiểu gen f1

  c,xđ tỉ lệ giao tử f1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy