Hỏi đáp Sinh Học Lớp 12

 • Tính xác suất

  bởi Nguyễn Anh ngày 24/09/2017

  Hai anh em sinh đôi cùng trứng. Người anh lấy vợ có nhóm máu B và sinh được người con có nhóm máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O và sinh con đầu có nhóm máu O. Tính xác suất để cặp vợ chồng I sinh 3 người con nhưng chỉ thuộc 2 nhóm máu khác nhau là: Đáp án: A.9/16   B.1/8   C.3/4    D.3/8

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong quá trình tự nhân đôi của ADN, enzim ADN polimeraza có vai trò :

  A. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gẫy các liên kết H giữa 2 mạch ADN lắp ráp các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN

  B. bẻ gẫy các liên kết H giữa 2 mạch ADN

  C. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN

  D. bẻ gẫy liên kết H giữa 2 mạch ADN, cung cấp năng lượng cho quá trình tự nhân đôi.

  Gửi câu trả lời Hủy
 • đặc điểm của riboxom

  bởi Tố Như ngày 18/09/2017

  / Đặc điểm nào là không đúng đối với Ribôxôm .
  A. Mỗi Ribôxôm gồm 2 tiểu phần luôn liên kết với nhau
  B. Trên Ribôxôm có hai vị trí : P và A ; mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba
  C. Trong quá trình dịch mã,Ribôxôm trượt từng bước một tương ứng với từng bộ ba trên mARN
  D. Các Ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp mọi loại prôtêin

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh hoc 12

  bởi Đức Minh ngày 13/09/2017

  2nAA + consixin thi ra gi a

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

  Gửi câu trả lời Hủy
 • tỉ lệ sấp ngửa của đồng xu là j?

   

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tậ SInh học

  bởi Ha Ye ngày 05/09/2017

  đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

  a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

  b. số nu mỗi loại của đoạn gen

  c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

  d. số liên kết hidro của đoạn gen này

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một Operon của vi khuẩn E.Coli có 3 gen cấu trúc là X,Y,Z. Người ta phát hiện 1 dòng vi khuẩn bị đột biến trong sản phẩm của gen Y bị thay đổi vè trình tự và soos lượng axit amin còn sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường. Nhiều khả năng trật tự của các gen cấu trúc trong operon này kể từ promotor là:

  A. Y,Z,X

  B. Z,Y,X 

  C. Y,X,Z

  D. X,Z,Y

  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp ạ

  bởi YD's Hương's ngày 29/08/2017

   Mạch 1:  3' TAXXXXGATTGGATX 5'

  Mach 2:    5' ATGGGGXTAAXXTAG 3'

  ​xd trình tự nu  tren ARN

  xd trình tự axi amin trên chuỗi polipepxit

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 ĐBG làm mất màu lục lạp xảy ra ở 1 số tế bào lá của 1 cây . Nếu chỉ chọn phần lá màu xanh đêm nuôi cấy tạo mô sẹo thành các cây con

  1 Tất cả các cây con đều mang số lượng gen đột biến như nhau

  Tất cả các cây con đều có sức sống như nhau

  Tất cả các cây con đều có KH gióng mẹ

  4Tất cả các cây con đều có kiểu hình giống nhau

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cách giải bài tập này

  bởi Nguyen Anhh ngày 24/08/2017

  Một gen có M=72×10^4 và có 850 nucleotit loại xitozin . Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số lượng nucleotit tự do trong môi trường nội bảo cần cung cấp là

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bệnh pheninkoto niệu ở người do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Men Đen. Một người đàn ông có bà nội và ông ngoại bị bệnh, lấy 1 người vợ có anh trai bị bệnh. Biết rằngngoài ba người bị bệnh ở trên, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác xuất để:

  a, cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh?

  b, cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 không bị bệnh?

  c. cặp vợ chồng này sinh con trai bị bệnh?

  d, cặp vợ chồng này sinh con gái không bị bệnh?

  Gửi câu trả lời Hủy