Hỏi đáp Sinh Học

 • Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Giao phối những con gà chân ngắn với con chân dài, thu được F1 đồng loạt chân ngắn. Tiếp tục cho đời con giao phối với nhau qua các thế hệ. Ở F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 chân ngắn : 3 chân dài. Cho biết tính trạng do một cặp gen qui định, mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh bình thường, sức sống của các hợp tử và của các cá thể con đều đạt 100%. Theo lý thuyết thỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

  A. 13 chân ngắn : 3 chân dài

  B. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con đực)

  C. 3 chân ngắn : 1 chân dài

  D. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con cái).

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài này làm sao đây mọi người? Giúp em với ạ 

  Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AA : 0,4Aa : 0,5 aa. Theo lí thuyết, ở thế hệ F3 loại kiểu gen aa chiếm tỉ lệ là:

  A. 50%

  B. 60%

  C. 65%

  D. 67,5%

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai cho em một câu trả lời chi tiết được ko ạ?

  Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Một thể đột biến bị mất 1 đoạn ở NST số 1, đảo 1 đoạn ở NST số 5. Khi giảm phân bình thường sẽ có bao nhiêu phần trăm giao tử mang đột biến?

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính? 

  A. Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hóa thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải. 

  B. Tăng cường hoạt động các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất. 

  C. Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

  D. Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, thủy triều,…. 

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bởi Hương Lan ngày 21/03/2017

  Xét một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên. Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường nhưng có mẹ chồng và chị chồng mắc bệnh. Những người khác trong gia đình không ai bị bệnh này, nhưng bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh là 10%. Cặp vợ chồng trên sinh được con gái đầu lòng không mắc bệnh này. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết trong số các dự đoán dưới đây, dự đoán nào không đúng ?

  A. Xác suất để người con  gái của vợ chồng trên mang alen gây bệnh là 16/29

  B. Xác suất sinh con thư hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là 29/64

  C. Xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 4/11

  D. Có thể biết chính xác kiểu gen của 9 người trong gia đình trên

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trích "ĐỀ THI THPT XXX", cùng giải cho vui ạ ^^

  Ở 1 loài thực vật, cho lai 2 giống thuần chủng, có các cặp gen tương ứng khác nhau: Cây cao, quả dài x cây thấp, quả dẹt. F1 thu được 100% cây cao, quả dẹt. Lấy F1 lai phân tích với cây thân thấp, quả dài, FA thu được: 1 thân thấp, quả dẹt: 1 thân cao, quả tròn: 1 thân thấp, quả tròn: 1 thân cao, quả dài.

   Có các phát biểu sau:

  (1)   Tính trạng chiều cao cây tuân theo qui luật tương tác gen.

  (2)   Tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật phân li.

  (3)   Có 3 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng.

  (4)   Tính trạng chiều cao và tính trạng hình dạng phân li độc lập.

  (5)   Tính trạng chiều cao và tính trạng hình dạng quả liên kết không hoàn toàn.

  Số phát biểu đúng là:

  A. 3

  B. 4

  C. 1

  D. 2

  Gửi câu trả lời Hủy
 • (Đề thi thử THPT 2017) Ai giải giúp em với ạ. Đang cần gấp ạ.

  Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen qui định các enzyme khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau :

  Các alen lặn đột biến a, b, d đều không tạo ra được các enzyme A, B và D tương ứng. Khi sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được  F1 . Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 . Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận dưới đây là đúng ?

  (1)   ở F2 có 8 kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ

  (2)   ở F­2 ,kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen qui định nhất

  (3)   trong số các cây hoa trắng ở F2 , tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp về ít nhất một cặp gen là 78,57%

  (4)   nếu cho tất cả các cây hoa vàng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu được ở đời F3 là 0%

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Mn giúp em với ạ

  Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng. Lông có thể có màu đỏ, trắng hoặc lang do đỏ trội không hoàn toàn so với trắng. Cả hai gen qui định tính trạng này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Tiến hành lai một con bò đực với một con bò cái, cả hai đều có lông lang và đều là dị hợp tử với tính trạng không sừng. Điều giải thích nào dưới đây là đúng đối với đời con của phép lai trên?

  (1)   Xác suất để sinh ra các con bò trắng có sừng và bò trắng không sừng là như nhau.

  (2)   Xác suất sinh ra bò lang không sừng cao gấp 3 lần bò lang có sừng.

  (3)   Xác suất sinh ra bò đỏ không sừng và bò trắng không  sừng  là như nhau.

  (4)   Về mặt thống kê thì số lượng bò lang có sừng phải nhiều hơn bất cứ kiểu hình nào khác.

  (5)   Xác suất để sinh ra bò lang không sừng nhiều gấp hai lần bò trắng không sừng.

  A. 2, 3, 4.

  B. 2, 3, 5. 

  C. 2, 4, 5.

  D. 1, 2, 3.

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chào mọi người, bài này tính chiều cao cây sao đây ạ? Giúp em vs, đừng lơ em nhé. :((((((((((

  Chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp, sự có mặt mỗi alen trội làm cây cao thêm 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 220 cm. Về mặt lý thuyết, phép lai P: AaBBDdeeFf × AaBbddEeFf cho F1 có cây cao 190cm và 200cm chiếm tỉ lệ là:

  A. \(\frac{45}{128}\) và \(\frac{30}{128}\).

  B. \(\frac{35}{128}\) và \(\frac{7}{128}\).

  C.  \(\frac{42}{128}\) và \(\frac{24}{128}\).

  D. \(\frac{12}{128}\) và \(\frac{21}{128}\).

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho em hỏi: Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại mã di truyền mà trong mỗi bộ ba có ít nhất 2 nuclêôtít loại G vậy ạ?

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chào mọi người. Mình hỏi chút về bài tập xác định kết quả phép lai mọi người trả lời giúp mình với. Cảm ơn nhé!

  Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ thu được ở F2

  A. 100% cây hoa hồng     

  B. 5 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

  C. 3 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

  D. 8 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Kì thi 2017 có mấy câu tính tần số hoán vị gen lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp này trên một cặp NST tương đồng. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số II. Cho giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm 4%. Biết rằng HVG xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ.

  A. 16,5%  

  B. 66,0%  

  C. 49,5%  

  D. 54%

  Gửi câu trả lời Hủy