Hỏi đáp Sinh Học

 • THỰC HÀNH SINH LỚP 7 BÀI 16

  bởi Hua My ngày 22/11/2017

  câu 1: mục đích bài thưc hành ( quan sát gì )

  câu 2: cách làm: ghi rõ từng bước làm với hình thức gạch đầu dòng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • để xây nhà , cầu ,tà vẹt người ta dùng phần nào để làm

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ở một loài giao phối xet hai cặp nhiễm sắc thể thường ;trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 gen hai alen trội hoàn lặn toàn ,không xét đến giới tính của phép lai , quần thể lưỡng bội có nhiều nhất bao nhiêu phép lai cho kiểu hình ở đời con phân tính theo tỉ lệ 1:1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e với ạ

  bởi Yuki Duyên ngày 16/11/2017

  vùng điều hòa là vùng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 9

  bởi Nguyễn Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017

  gen, NST, và ADN thì phân tử nào là to nhất.
  giải thik??
  Thanks trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vì sao lại như thế này ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Thân mềm có tập tính phong phú là do hệ thần kinh phát triển

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
  1. ​​​​ Quan sát hình dạng ngoài của tôm, có thể phân biệt được con đực, con cái không? Qua đặc điểm nào?
  2. Em hãy nêu vài biện pháp nuôi tôm có hiệu quả mà em biết được qua sách vở hoặc báo, đài.
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bởi Nguyễn Hoa ngày 12/11/2017

  Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu đuoejc kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A.1/32 B.1/2 C.1/64 D.1/4
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em với

  bởi Hiên Triệt ngày 11/11/2017

  3 hợp tử cùng loài đều nguyên phân . Số tế bào con sinh ra ở hợp tử 1 bằng 25% so với số tế bào con sinh ra từ hợp tử 2. Sau một số lần nguyên phân hợp tử thứ 3 hình thành số tế bào con chứa 256 NST . Tổng số NST trong các tế bào con phát sinh từ 3 hợp tử là 896. Biết 2n=32. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử và số NST đơn môi trường cung cấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với!!!

  bởi Phạm Lê ngày 10/11/2017

  Một loài thực vật, Tính trạng màu hoa do hai cặp gen qui định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết ràng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Trong số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiểm tỉ lệ 2/3.

  II.Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.

  III. Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hđỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27.

  IV. . Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với các cây htrắng , thu được F3 có KHPL theo tỉ lệ: 2 cây hhồng: 1 cây htrắng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy