cach lam bang 6.1 va bang 6.2

cach lam bang 6.1 va bang 6.2

bởi TRAN THI THAO ngày 12/09/2017

muon dien bang thuc hanh bang 6.1 va bang 6.2 thi phai lam nhu the nao ?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Đội thanh niên tình nguyện của trường có 3 học sinh khối lớp 10; 6 học sinh khối lớp 11 và 6 học sinh khối lớp 12. Nhân ngày thương binh liệt sĩ, nhà trường cần cử ba nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh đi làm công tác sau: Nhóm 1 đi thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, nhóm 2 đi viếng tại nghĩa trang liệt sĩ của Thành phố và nhóm 3 đi thăm một thầy giáo là thương binh. Hỏi có bao nhiêu cách, biết rằng số học sinh của mỗi khối trong các nhóm bằng nhau.

 • Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(-3;-1;2), đường thẳng d\(\left\{\begin{matrix} x=-3\\ y=-6+5t\\ z=2-t \end{matrix}\right.\) và mặt phẳng (P) x + 2y - 2z + 4 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P). Tìm toạ độ của điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng độ dài đoạn MA.

 • Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng \(\Delta :\frac{x}{-2}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-1}{-1}\) và mặt phẳng \((P):x+y+z+-6=0\). Tìm tọa độ giao điểm A của ∆ và (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MA vuông góc với ∆ và khoảng cách từ M đến ∆ bằng \(4\sqrt{14}\)

 • Ai biết làm thì chỉ em với nhé, em cảm ơn nhiều lắm

  Một hạt prôtôn có điện tích +e và khối lượng 1,6726.10-27 kg đang chuyển động lại gần một hạt nhân silic đứng yên có điện tích bằng +14e. Cho các hằng số e = 1,6.10-19 C và k = 9.109 Nm2/C2. Khi khoảng cách từ prôtôn đến hạt nhân silic bằng r0 = 0,53.10-10 m thì tốc độ chuyển động của hạt prôtôn bằng 2.105 m/s. Vậy khi ra tới vị trí cách hạt nhân 4r0 thì tốc độ của prôtôn xấp xỉ bằng 

 • Giúp em làm bài này với ạ, em quên cách làm rồi . :( :( 

  Trong mẫu nguyên tử Bo, giá trị nào sau đây bằng bán kính quĩ đạo dừng?

  A. r = 2,12.10-10 m

  B. r = 2,2.10-10 m

  C. r = 6,3.10-10 m

  D. r = 4,3.10-10 m

  Cảm ơn Ad và mọi người nhiều ạ