Tính hiệu suất sinh thái của sinh vật qua mỗi bậc sinh vật?

Tính hiệu suất sinh thái của sinh vật qua mỗi bậc sinh vật?

bởi thùy trang ngày 20/03/2017

Mọi người giải chi tiết giúp em với ạ. 

Giả sử năng lượng của một ha đồng cỏ trong một ngày: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo). Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 lần lượt là bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • CHẢ CÓ GÌ CHỈ CẦN LẮP CÔNG THỨC LÀ OK cheeky

  Ta có: Hiệu suất sinh thái (eff) = Ci+1 / Ci x 100%

  Trong đó: Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci

  Vậy nên:

  Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất: Eff1 = C0+1 / C0 x 100%=1,2.104 / 2,1.106x 100% = 0,57%
  Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Eff2 = C1+1/ Cx 100% = 1,1.102 /1,2.104x 100% = 0,92%

  bởi can tu ngày 22/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Em đọc các ý mà thấy đều phân vân. Ai chọn và giải thích cho em với được ko ạ? Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?

  (1) Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình sinh dưỡng là sinh vật sản xuất.

  (2) Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

  (3) Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

  (4) Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành vô cơ.

 • Hi All. Mọi người giúp em với ạ.

  Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E. Biết rằng tổng năng lượng của loài D chỉ bằng 1% của tổng năng lượng của loài B, tổng năng lượng của loài A lớn hơn tổng năng lượng của loài B là 12 lần, tổng năng lượng của loài E nhỏ hơn tổng năng lượng loài A là 106 lần, loài C có tổng năng lượng lớn nhất. Thứ tự các loài trong chuỗi thức ăn đúng nhất là:

  A. A → B → C → D → E.

  B. C → A → D → E → B.

  C. E → D → C → B → A.

  D. C → A → B → E → D.