ti le sap ngua cua dong xu khi gieo 100 lan?

ti le sap ngua cua dong xu khi gieo 100 lan?

bởi tranthe hung ngày 11/09/2017

tỉ lệ sấp ngửa của đồng xu là j?

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Tỉ lệ sấp ngửa của đồng xu là tỉ lệ xuất hiện mặt sấp (ngửa) trên tổng số lần gieo.

  Tỉ lệ xuất hiện mặt sấp (ngửa) của đồng xu xấp xỉ 50%.

  bởi Ngoc Nga ngày 07/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Đúng or sai, sai or đúng........... Giải thích giúp em với ạ

  Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
  1. Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng.
  2. Trong kiểu gen các gen có mức phản ứng giống nhau.
  3. Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường dùng phép lai các cặp bố mẹ thuần chủng hoặc cho sinh sản sinh dưỡng.
  4. Mức phản ứng càng hẹp thì sự biểu hiện của tính trạng càng phụ thuộc vào môi trường.
  5. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen.
  6. Mức phản ứng có khả năng di truyền.

 • Em đọc các ý mà thấy đều phân vân. Ai chọn và giải thích cho em với được ko ạ? Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?

  (1) Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình sinh dưỡng là sinh vật sản xuất.

  (2) Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

  (3) Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

  (4) Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành vô cơ.

 • Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính? 

  A. Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hóa thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải. 

  B. Tăng cường hoạt động các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất. 

  C. Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

  D. Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, thủy triều,…. 

 • Hi All. Mọi người giúp em với ạ.

  Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E. Biết rằng tổng năng lượng của loài D chỉ bằng 1% của tổng năng lượng của loài B, tổng năng lượng của loài A lớn hơn tổng năng lượng của loài B là 12 lần, tổng năng lượng của loài E nhỏ hơn tổng năng lượng loài A là 106 lần, loài C có tổng năng lượng lớn nhất. Thứ tự các loài trong chuỗi thức ăn đúng nhất là:

  A. A → B → C → D → E.

  B. C → A → D → E → B.

  C. E → D → C → B → A.

  D. C → A → B → E → D.

 • Nguyên phân giảm phân

  bởi Anh Mai ngày 06/11/2017 |   1 Trả lời

  1 tb sinh dục đực, qua 8 lần nguyên phân liên tiếp ở vùng sinh sản, tạo một số tb con. 50% số tb con trải qua giảm phân. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1,5625%. Xđ số hợp tử sinh ra.

 • Chào mn, cho e hỏi với ạ?

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

  A. đều diễn ra trong nhân tế bào.

  B. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  C. đều có sự tham gia của ARN pôlimeraza.

  D. đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

  Trong câu này thì đáp án nào đúng và giải thích rõ cho e cái với ạ. Em cảm ơn nhiêu ạ