Kết luận nào về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ dưới đây là sai?

Kết luận nào về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ dưới đây là sai?

bởi Tram Anh ngày 20/03/2017

Trả lời giùm em câu này với mọi người ơi!!!

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ, có bao nhiêu kết luận dưới đây là sai? Vì sao sai?

(1) Quá trình nhân đôi có sự hình thành các đoạn okazaki.

(2) Nucleotide mới được tổng hợp liên kết vào đầu 3' của mạch mới.

(3) Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu sao chép.

(4) Quá trình sao chép diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

(5) Enzyme ADN polymeraza có khả năng tự khởi đầu quá trình tổng hợp mạch mới.

(6) Quá trình sao chép sử dụng 8 loại nucleotide làm nguyên liệu.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (3)

 • Theo tui: Các kết luận đúng là : (1) (2) (4) (6) (Suy đoán có lý do laugh)

  Đáp án sai:

  3 sai, trong quá trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ, chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép

  5 sai, khởi đầu tổng hợp mạch mới cần có các phức hợp mở đầu: ở E.Coli, theo Kornberg, phức hợp mở đầu gồm: ADN protein (52kD) + ATP + protein HU

  Tham khảo ý kiến khác rồi theo tui nhá :D

  bởi Mai Rừng ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Ai giải thích rõ ràng cho e hiểu vs crying

  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

  bởi thanh hằng ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Nguyên nhân là do enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’ nên trên mạch có chiều 3’→5’ thì ADN được tổng hợp liên tục, còn trên mạch 5’→ 3’ thì được tổng hợp gián đoạn

  bởi thu phương ngày 23/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan