Giúp mình với ?

bởi Nguyễn Thương ngày 03/03/2018

Cho cơ thể tam bội có kiểu gen AaaBBb tự thụ phấn,theo lí thuyết số kiểu gen được tạo ra ở đời con là::  

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan