Hỏi đáp Ngữ pháp Tiếng Anh Khác

Ngữ pháp Tiếng Anh Khác

 • Xin hỏi và đợi trả lời:

  Chỗ mình làm có 4 máy tính xách tay trong đó có 1 máy chủ share toàn quyền 1 foder. Khi các máy khác lấy 1 file excel trong folder máy chủ này thì dữ liệu mới như trong máy chủ, nhưng có 1 máy cũng lấy file excel này trong folder này của máy chủ thì dữ liệu lại cũ (đã lưu những lần trước) không phải mới như trong máy chủ!

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Is it hard to find a good jod in Vietnam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can you helf me ?

  bởi Thanh Bình ngày 19/12/2017

  In your country, is adult education seen as normal or something new?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • LANGUAGE AND LEARNING

  bởi Thanh Bình ngày 19/12/2017

  In your coutry, is adult education seen as normal or something new?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình với?

  bởi Thanh Bình ngày 19/12/2017

  In your contry, is adult education seen as normal something new?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sử dụng cốccốc

  bởi hoang tuan anh ngày 28/09/2017

  minh sử dụng cốccốc nhưng khi vào wed dạng https thì không vào được toàn hiện là kết nối không an toàn. mình đã chỉnh đubngs giờ vẫn không đươc. mọi nguời giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xin sử dùm

  bởi Lê Ngọc ngày 22/09/2017

   Bài giải bị lỗi phải làm sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • I'm writing this because I wanted to address the rumors that have been circulating about the future of our division. As you know, last month we were informed by company management that the structure of the company website ? the primary task of our Electronic Resources division ? would be reviewed. Many of you also know the reason for this review: some top executives were complaining about what they perceived as a lack of efficiency in keeping the website current. As a result, there are rumors going around that the website may be outsourced to an external company, and all the employees of this division could be laid off.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy