Dữ liệu lấy trong máy chủ không phải dữ liệu mới

Dữ liệu lấy trong máy chủ không phải dữ liệu mới

bởi Buoi Buoi da Xanh ngày 26/01/2018

Xin hỏi và đợi trả lời:

Chỗ mình làm có 4 máy tính xách tay trong đó có 1 máy chủ share toàn quyền 1 foder. Khi các máy khác lấy 1 file excel trong folder máy chủ này thì dữ liệu mới như trong máy chủ, nhưng có 1 máy cũng lấy file excel này trong folder này của máy chủ thì dữ liệu lại cũ (đã lưu những lần trước) không phải mới như trong máy chủ!

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan