Hỏi đáp Lịch Sử Lớp 8

 • Lịch sư lớp 8

  bởi Lê Phong ngày 10/11/2017

  câu 1 những hình thức của cmts đã được học cho ví dụ

  Câu 2 khái niệm chế độ thuộc địa nửa phong kiến hoặc nửa thuộc địa nửa phong kiến

  Cau 3 đặc điểm chung của chủ nghĩa đế quốc

  Cau 4 nguyên nhan và nhiệm vụ của các cuộc cmts

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lịch sử lớp 8

  bởi Lê Phong ngày 10/11/2017

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là j gì? Cho ví dụ

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lịch sử lớp 8

  bởi Diệu Hương ngày 02/11/2017

  suy nghĩ của em về chiến tranh thế giới thứ nhất

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau giữa phong trào đất tranh của công nhân và nhân dân lao động với phong trào do đảng quốc đại lãnh đạo

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy