lịch sử 12

lịch sử 12

bởi Quốc Học Huế ngày 23/06/2017

Biểu hiện rõ nhất của khủng hoảng kinh tế 1973 ở Tây Âu?

A. Thất nghiệp trầm trọng

B. Kinh tế suy thoái

C. Lạm phát tăng cao

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Theo dõi (0)

Câu trả lời (4)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan