Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến

Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến

bởi Hoàng Phương ngày 23/08/2017

Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa

phong kiến?

A. Tân Sửu.

B. Nam Kinh.

C. Bắc Kinh.

D. Nhâm Ngọ.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  • Câu A. Điều ước Tân Sửu năm 1901

    bởi nguyen bao anh ngày 18/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan