Hỏi đáp Hóa Học

 • Mọi người ơi, ai giải giúp mình câu này với ạ. Thanks.

  Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

  A. 8,5

  B. 18,0 

  C. 15,0

  D. 16,0

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người cho mình hỏi câu này với. Hiện tượng như nào ghi cchi tiết cho mình luôn nhé. Cảm ơn các bạn.

  Để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: Mg(NO3)2, NaNO3 , Fe(NO3)3 có thể dùng dung dịch:

  A. HCl  

  B. Qùy tím  

  C. NaOH  

  D. BaCl2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạn nào hướng dẫn mình bài tập này được không vậy> Mình học hữu cơ yếu quá. Hướng dẫn tỉ mỉ chút nhé, mình cảm ơn nhiều lắm. Câu như này nè:

  X gồm hai α – aminoaxit no, hở (chứa một nhóm -NH2, một nhóm –COOH) là Y và Z (Biết MZ = 1,56MY). Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Phân tử khối của Z là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi, mọi người. Giúp mình làm bài tập este này với ạ. Năm nay chắc bài tập este ra nhiều, mà mình sợ dạng bài này lắm. hic. Cảm ơn mọi người nhé!

  Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3 .Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là:

  A. 3,48

  B. 2,34 

  C. 4,56 

  D. 5,64 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người ơi, sao trong đáp án lại có 2 giá trị thể tích vậy ạ. Giúp mình với. Cảm ơn.

  Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,0225M thấy có 2,955 kết tủa. Thể tích V có giá trị nào trong các giá trị sau:

  A. 0,336 lít hay 1,68 lít.

  B. 0,168 lít hay 0,84 lít.

  C. 0,436 lít hay 1,68 lít.

  D. 0,336 lít hay 2,68 lít.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đề này thấy đáp án mà hoang mang. Sao lại có cảm giác như có 2 trường hợp xảy ra ấy các bạn nhỉ? Mọi người cho mình ý kiến bài này với. Cảm ơn.

  Cho 6,596 gam hỗn hợp X gồm Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 2,3296 lít H2 (đktc). Mặt khác, 13,192 gam hỗn hợp trên tác dụng với 100 ml dung dịch CuSO4 thì thu được 13,352 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là?

  A. 0,04M hoặc 1,2M.

  B. 1,2M. 

  C. 1,68M.

  D. 0,04M hoặc 1,68M.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy