Hỏi đáp Hóa Học

 • Hóa học 9 - XĐCT

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 29/10/2017

  1,Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II trong 200g đ HCl 9,125% đc dd A và 4,48l H2 . Xđ kim loại và tính C% của từng chất tan trong A

  2, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%.  Tính C% của đ sau phản ứng. 

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa hữu cơ 12

  bởi Angel Ngọc Ánh ngày 29/10/2017

   

  • Mã câu hỏi: 29909

   Chọn phát biểu đúng:

   • A. Các chất C2H2,C3H4,C4Hlà đồng đẳng của nhau
   • B. Đồng phân là những chất có cùng khối lượng phân tử.
   • C. Tất cả các anken đều có đồng phân hình học
   • D. Stiren làm mất màu nước Brom ở nhiệt độ phòng

  Sao đáp án là D ạ ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 12

  bởi dư phương thảo ngày 28/10/2017

  este X được điều chế từ aminoaxit và rượu ancol etylic. đốt cháy hoàn toàn 10.3 gam X thu đc 17,6 gam khí co2 8,1 gam nước và 1,12 khí nito(đktc)công thức cấu tạo thu gọn của X là??

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học 12

  bởi Phan-n Ngọc-C ngày 26/10/2017

  phân tử khố của saccarozo là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải giúp với

  bởi Phan Vân ngày 25/10/2017

  XÀ phòng hoá hoà toàn m gam một este no đơn chức, mạch hở E bằng 13g đd KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau pứ thu được 12.36g chất lỏng X và 5.04g chất rắn khan Y . Cho X tác dụng với Na dư, thu đc 6.348l khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1:

  A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH.

  a, trộn 50ml dung dịch A với 50ml dung dịch B được dung dịch C. cho quỳ tím vào C thấy có màu đỏ thêm từ từ 20ml dung dịch NaOH 0,1M vào C thấy quỳ tím trở lại.

   

  b,trộn 50ml dung dịch A với 100ml dung dịch B được dung dịch D . cho quỳ tím vào C thấy có màu xanh. thêm tử tử 20ml dung dịch HCl 0,1M vào D thấy trở lại màu tím.

  tính CM của dung dịch A và B

   

  Câu 2: hỗn hợp A gồm MgO và Al2O3 . chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có khối lượng 19,88 g

  _P1: cho tác dụng với 200ml dung dịch HCl đun nóng  và khuấy đều . sau khi phản ứng kết thúc , làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp , thu được 47,38 g chất rắn khan.

   

  _P2:tác dụng với 400ml dung dịch HCl đã dùng ở thí nghiệm trên , đun nóng ,khuấy đều và sau khi phản ứng kết thúc cũng làm bay hơi hỗn hợp như trên và cuối cùng thu được 50,68g chất rắn khan.

  a,lập PHTH

  b, tính CM của dung dịch axit đã dùng 

  c,% khối lượng mỗi oxit trong A?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Tố Như ngày 24/10/2017

  Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  cho m gam mot hop chat huu co x chi chua mot loai nhom chuc vao 1lit dd NaOH 0,5M sau pu phai dung 0,5 lit dd HCL 0,4M de trung hoa lg NaOH du sau do chung cat can than thu dc 2,24lit 1ancol va 34,9 g chat ran khan chat x la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học 9

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 20/10/2017

  1, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%. Tính V mỗi khí thu đc ở đktc? Tính C% của đ sau phản ứng. Dẫn toàn bộ khí thu đc hấp thụ hết vào đ chứa 0,05 mol Ca(OH)2 hu đc a gam kết tủa, a=?

  2 Để hoà tan 10,8g một KL hoá trị II cần 400ml đ HCl 0,3M. Xác định KL? Tính nồng độ mol của muối ( coi V đ tđổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1/Thủy phân hoàn toàn 145,6 g Ca3P2, rồi đốt cháy hoàn toàn có khí thoát ra, cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 mml dung dich Ca(OH)2 23,125% (d= 1,28 g/ml ) thu được kết tủa x và dung dịch Y. Dung dịch Y có khối lượng không đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là :

  A tăng 60,8 g           B giảm 60,8 g             C tăng 104 G          D giảm 104 g

  2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g P thu được chất X. Cho chất X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M thu được dung dịch Y. Khối lượng 1 muối trong Y là

     A 16,4       B 14,2     C 28,4        D 32,8

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trộn 240ml dd có chứa 80g CuSO4 với 260ml dd có chứa 74g Ca(OH)2                                                                               

  a) Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.                                                                                                        

  b) Tính nồng độ mol các chất tan có trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CO thể tác dụng với tất cả các oxit kim loại không ạ???

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy