Hỏi đáp Hóa Học

 • cacbon,sillic

  bởi Ly Khánh ngày 17/12/2017

  Để thu được CO2 tinh khiết trong phòng thí nghiệm người ta cho CaCO3 phản ứng với axit HCl, dẫn sản phẩm qua bình rửa khí. Dung dịch trong bình rửa khí chứa chất tan nào :

  A. Na2CO3             B.NaHCO3            C.NaOH             D. Ca(OH)2

  (giải thích)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình với

  bởi Phương Thảo ngày 17/12/2017

  Để hoà tan hoàn toàn 5,1g một loại ô-xit của 1 kim loại có hoá trị III ,ng ta phải dùng dd HCl 25% .Đó là ô-xit nào?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 8

  bởi lê quốc bình ngày 15/12/2017

   Hòa tan hoàn toàn 14.6g hỗn hợp Zn và ZnO bằng dung dịch HCl sau phản ứng thu được 2.24l H2 điều kiện tiêu chuẩn.
  a) Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
  b) Tính khối lượng ZnCl2 thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • andehit fomic

  bởi Trương Lâm ngày 15/12/2017

  oxi hóa m g hỗn hợp X gồm andehit fomic và andehit axetic thì thu được (m+1,6)g hỗn hợp 2 axit Y( H=100%). Nếu lấy m X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 0,24 mol Ag. Vậy % theo khối lượng các chất trong Y là?

  A.15,2 và 84,2

  B.20,28 và 79,72

  C.16,1 và 83,9

  D.kết quả khác

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chất lưỡng tính

  bởi Công Tử Huyết ngày 14/12/2017

  các chất lưỡng tính là gì và gồm những chất thường gặp nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình với

  bởi Phương Thảo ngày 14/12/2017

  cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M td với V lít dd Naoh 0.5M. Lượng kết thả thu dc sau phản ứng là 15,6 g.Tìm gtln của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Để sản xuất được 10 tấn NaOH bằng p pháp điện phân thì cần bao nhiêu tấn NaCl 95%. Biết hiệu suất phản ứng đạt 89%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giai giúp em bài tập này

  bởi Ta Nhi ngày 11/12/2017

  Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • GIẢI GIÚP MÌNH VỚI Ạ

  bởi Ri Ta ngày 10/12/2017

  ĐỀ THI HÓA 12 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • m.n cho  minh hoi tai sao khi cho 27g Glucozo tac dung voi AgNO3 sau phan ung thu dc 32,4g Ag ma khoi luong dd sau phan ung lai la giam 5,4 ma  phai la tang 5,4 k a??

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vẫn còn phê

  bởi Ninh Tuấn Đạt ngày 07/12/2017

  Sở Nam Định ra đề thi vừa dài vừa khó. Suýt giống kiểu 3đ khó vậy.sad

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mn giúp e với

  bởi Vũ Thị Việt Trinh ngày 07/12/2017

  Cho m gam Ba vào nước thì giải phóng 4,48 lít khí H2. Tính m. Mọi ng giúp m với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy