Hỏi đáp Hóa Học

 • hóa học lớp 8

  bởi duy cutte ngày 31/01/2018

  đốt cháy 0,32 gam lưu huỳnh trong 1 bình chữa oxi. Vậy thì thu được bao nhiêu gam lưu huỳnh đioxit?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 400ml dd E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612ml dd NaOH 1M, sau khi các pứ kết thúc thu 8,424g kết tủa. Mặt khác khi cho 400ml E t/dụng vs dd BaCl2 (dư) thì thu được 33,552g kết tủa. Tỉ lệ x:y là 

  A. 3:4

  B. 3:2

  C. 4:3

  D. 7:4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ai đó giúp vs

  bởi Nguyễn Thanh Phong ngày 29/01/2018

  X là hỗn hợp kim loại Na và Al . hòa tan m gam X vào lượng dư nước thu đc 5,6 lít H2 (đktc) . cũng hòa tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít H2 (đktc) . tính giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường. Sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào bình đừng đ NAOH dư thấy khối lượng trong bình tăng lên 23g thêm tiếp BaCl2 dư vào thấy xuất hiện 78,4g kết tủa. Xác định ct phân tử của A

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 7,68 gam Cu và 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu lít NO ( đktc ) là sản phẩm khí duy nhất . Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình bài này!

  bởi Hỷ Đình ngày 24/01/2018

  Cho 2,7g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohiđric

  a) Viết phương trình phản ứng

  b)Tính thể tích khí thu được (đktc)

  c) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy khí trên. Biết Voxi=20% Vkhông khí

  d) Tính khối lượng kim loại thu được khi cho khí trên đi qua 4g Sắt(III) oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • co2 và dd kiềm

  bởi Hoàng Mai ngày 21/01/2018

  Khi cho x mol CO2 và 300ml dd Ba(OH)2 0,1M thu được 3,94g kết tủa. Giá trị của X là

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa học 10

  bởi Linh Lê ngày 19/01/2018

  sục khí clo vào dd NaBr và NaI đến khi phản ứng hoàn toàn thu đc 1.17g NaCl. Xá định tổng số mol cuar hỗn hợp NaBr và NaCl ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 10,8 gam mot kim loai M hoa tri 3 tac dung va du voi 200 g dung dich HCL,sau phan ung thu duoc 13,44lit H2(đktc).

  a)Xac dinh kim loai M

  b)tinh nong do phan tram cua dung dịch HCL da dung va dung dich muoi thu duoc 

  sau phan ung

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp e với ạ huhu

  bởi Phan Lân ngày 18/01/2018

  Kg dd NaOH 10% cần để trung hoà 200ml dd hcl 1M la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 12

  bởi dư phương thảo ngày 16/01/2018

  cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em với ạ

  bởi Trần Huy ngày 15/01/2018

  Lấy 2,98 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Zn cho vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch (trong điều kiện không có oxi)thu được 5,82 gam chất rắn. TÍnh thể tích khi H2 thoát ra (Đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy