Hỏi đáp Hóa Học

 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  hoa tan 15,2 g cu , cuo bởi dd hno3 1 M thu duoc dd a va 3,36 lit no 

  a, tinh thanh phan % ve khoi luong moi chat trong hh ban dau nong do mol cac chat trong dd thu duoc  

  b, lay luong muoi tren dem nung thi thay con lai 22,58 g chat ran X tinh kl muoi phan huy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ad cho em hỏi có file chứa nghững bài tập trắc nghiệm theo chyên đề ở mục trắc nghiệm để in ra không ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  cho m g fe  vao dd chua 1,38 mol hno3 dun nong den phan ung hoan toan thay 0,5 mol chat ran khong tan va co 0,38 mol hh khi no,no2 thoat ra tinh m

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCl có 15,68 lít hiđro bay ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie trong hợp kim.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa hoc11 CHI TIET

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  cho 5,6 g fe vao dd hno3 sau pu thu duoc khi no va dd a chua 22,34 g muoi (khong co muoi amoni) tinh Vno va Nhno3 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  hoa tan hoan toan 0,368 g hh al,zn can 25 lit dd hno3 0,001 M  vua du sau pu chua thu duoc dd chua 3 muoi tinh nong do mol moi muoi trong dd sau pu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Viết tất cả các đồng phân cis- và trans- của các chất có công thức phân tử là C3H4BrCl và các chất có công thức cấu tạo :R-CH=CH-CH=CH-R

  2.Thêm NH3dư vào dung dịch có 0.5 mol AgNO3 ta được dung dịch A. Cho từ từ 3 gam khí X vào A đến phản ứng hoàn toàn dược dung dịch B và chất rắn C . Thêm từ từ HI đến dư vào B thu được 23.5 gam kết tuarvangf và V lít khí Y ở đktc thoát ra . Biện luận để tìm X ,khối lượng chât rắn C và thể tích khí Y

  3. Từ meetan điều chế xiclobutan

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ A,B chỉ chứa chức ancol và anđehit . Trong cả A và B số nguyên tử H nhiều gấp đôi số nguyên tử C , gốc hidirocacbon có thể no hoạc có một liên kết đôi. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B cho phản ứng hết với Na thì đều thu đượcV lít hidro còn nếu lấy số molnhư thế cho phản ứng hết với hidro thì cần 2V lít . Cho 33.8 gam X phản ứng hết với Na thu được 5.6 lít hidro ở đktc. Nếu lấy 33.8 gam X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 sau đó lấy Ag sinh ra phản ứng hết với HNO3 đặc thì rthu được 13.44 lít NO2 (đktc)

  a) tìm CTPT ,CTCT của A và B

  b)cần lấy A hay B để khi phản ứng với dung dịch thuốc tím ta thu được ancol đơn chức? Nếu lấy lượng A hay B có trong 33.8 gam X thì cần bao nhiêu ml dung dịch thuốc tím 0.1 M để phản ứng vừa đủ với X tạo ra ancol đa chức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A,B,C,D là các chất khí đều làm mất màu nước Brom. khi đi qua nước brom A tạo ra 1 chất khí với số mol=1/2 số mol A; B tạo thành chất lỏng không trộn lẫn với nước  .C tạo ra kết tủa màu vàng ;D chỉ làm mất màu nước Brom và tạo thành dung dịch trong suốt. Hỏi A,B,C,D là chất gì

  E m chỉ cần chất B là gì thôi ạ

  C ảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đề bài:

  1.Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 60, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Nguyên tử nguyên tố D có 11 electron p. Nguyên tử nguyên tố E có 4 electron và 6 electron độc thân

  a) Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  b)So sánh và giải thích bán kính nguyên tử và ion A,A2+,D-

  2.vẽ mô hình và cách tiến hành điều chế HCl bằng những hóa chất và dụng cụ đơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm sao cho an toàn. ghi rõ các các chú thích cần thiết

  3.Sục khí Clo vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch A , hòa tan I2 vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch B(các thí nghiệm thực hiện ở nhiệt độ phòng)                                                   a)Viết phương trình hóa học của các phản ứng và rút ra nhận xét                                                                                                                 

  b)Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt dung dịch hỗn hợp Hcl và FeCl2, dung dịch Br2,H2O2 vào dung dịch A,(không có Clo dư)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hỗn hợp rắn (gồm Zn, FeCO3, Ag) bằng dd HNO3 (loãng, dư) thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với hiđro là 19,2 và dung dịch B. Cho B phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung đến khối lượng không đổi được 2,82 gam chất rắn. Biết rằng mỗi chất trong hỗn hợp chỉ khử HNO3 tạo thành một chất.

  1.  Lập luận để tìm khí đã cho.

  2. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (biết trong hỗn hợp số mol Zn = số mol FeCO3).

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các phản ứng sau đây xảy ra ở Tok

  2N2O5(k)<--->4NO2(K)+ O2(K

  Lần lượt thực hiện các thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Lấy C(N2O5)=0.17 mol/l; tốc độ phân hủy V1=1.39.10-3mol/s

  Thí nghiệm 2: Lấy C(N2O5)=0.34 mol/l; tốc độ phân hủy V1=2.78.10-3mol/s

  Thí nghiệm 3: Lấy C(N2O5)=0.68 mol/l; tốc độ phân hủy V1=5.56.10-3mol/s

  a)Viết biểu thức tính tốc độ của phản ứng theo thực nghiệm 

  b)Tính hằng số tốc độ ở T0K

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy