Hỏi đáp Hóa Học Lớp 9

 • phương trình Fe(OH) + H có xảy ra PTHH này không hoặc trong trường hợp nào thì có phản ứng xảy ra ?

  Nếu xảy ra thì phương trình viết như thế nào ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCl có 15,68 lít hiđro bay ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie trong hợp kim.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hó hữu cơ 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 11/11/2017

  Giúp em với ạ

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá hữu cơ 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 10/11/2017

  Giúp em bài này với ạ

  Em tìm được số cacbon là 2 rồi mà kbt làm tiếp thế nào ?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá vô cơ 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 09/11/2017

  Giải giúp em với ạ 

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhiệt phân 24g CaCO3

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 08/11/2017

  Bài 14. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình với

  bởi Clorua Natri ngày 07/11/2017

  HCl+Cu---> ?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa học 9 - XĐCT

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 29/10/2017

  1,Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II trong 200g đ HCl 9,125% đc dd A và 4,48l H2 . Xđ kim loại và tính C% của từng chất tan trong A

  2, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%.  Tính C% của đ sau phản ứng. 

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1:

  A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH.

  a, trộn 50ml dung dịch A với 50ml dung dịch B được dung dịch C. cho quỳ tím vào C thấy có màu đỏ thêm từ từ 20ml dung dịch NaOH 0,1M vào C thấy quỳ tím trở lại.

   

  b,trộn 50ml dung dịch A với 100ml dung dịch B được dung dịch D . cho quỳ tím vào C thấy có màu xanh. thêm tử tử 20ml dung dịch HCl 0,1M vào D thấy trở lại màu tím.

  tính CM của dung dịch A và B

   

  Câu 2: hỗn hợp A gồm MgO và Al2O3 . chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có khối lượng 19,88 g

  _P1: cho tác dụng với 200ml dung dịch HCl đun nóng  và khuấy đều . sau khi phản ứng kết thúc , làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp , thu được 47,38 g chất rắn khan.

   

  _P2:tác dụng với 400ml dung dịch HCl đã dùng ở thí nghiệm trên , đun nóng ,khuấy đều và sau khi phản ứng kết thúc cũng làm bay hơi hỗn hợp như trên và cuối cùng thu được 50,68g chất rắn khan.

  a,lập PHTH

  b, tính CM của dung dịch axit đã dùng 

  c,% khối lượng mỗi oxit trong A?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học 9

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 20/10/2017

  1, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%. Tính V mỗi khí thu đc ở đktc? Tính C% của đ sau phản ứng. Dẫn toàn bộ khí thu đc hấp thụ hết vào đ chứa 0,05 mol Ca(OH)2 hu đc a gam kết tủa, a=?

  2 Để hoà tan 10,8g một KL hoá trị II cần 400ml đ HCl 0,3M. Xác định KL? Tính nồng độ mol của muối ( coi V đ tđổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trộn 240ml dd có chứa 80g CuSO4 với 260ml dd có chứa 74g Ca(OH)2                                                                               

  a) Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.                                                                                                        

  b) Tính nồng độ mol các chất tan có trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy