Hỏi đáp Hóa Học Lớp 8

 • 1) Hợp chất Fe2(so4)x có phân tử khối là 400

  đvC

   

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 8

  bởi lê quốc bình ngày 15/12/2017

   Hòa tan hoàn toàn 14.6g hỗn hợp Zn và ZnO bằng dung dịch HCl sau phản ứng thu được 2.24l H2 điều kiện tiêu chuẩn.
  a) Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
  b) Tính khối lượng ZnCl2 thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các khí sau:

  - Khí hidro                                                 - Khí ammoniac NH3

  - Khí clo                                                     - Khí hidro sunfua H2S

  - Khí nito ddioxxit NO2                                            - Khí cacbonic

  Từ những thí nghiệm đơn giản, hãy cho biết khí nào có thể hút và bình bằng cách:

  a, Đặt đứng bình? Giải thích?

  b, Đặt úp bình? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em vói !

  bởi Nguyễn Mai ngày 16/11/2017

  cho 4,8 g Mg vào HCl thu được sản phẩm là Khí H2 và 19g MgCl2

  a/ viết phương trình hóa học xảy ra b/ Khí H2 sinh ra được đem đốt chúng trong 3,2 g khi Oxi thu được 3,6 g H2O -tính khối lượng đã phản ứng với Mg ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em với

  bởi Việt Hoàng Trịnh ngày 08/11/2017

  nêu cách pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0.9%(nước nuối sinh lý) từ muối ăn nguyên chất và nước cất . Nêu tên các dụng cụ và thí nghiệm cần thiết và mô phỏng cách tiến hành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trình bày các thí nghiệm xác định thành phần định tính và định lượng của nước

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tổng số hạt của hai nguyên tử kim loại A và B là 142. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử A là 12. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử A là 12. Xác định A và B

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 0,2 mol CuO tan trong H2SO4 20% đun nóng ,sau đó làm nguội dung dịch đến 10độ c .Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10độ c là 17,4g/100g H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp mik bài : 42 . 2 trong sách bài tập hóa học 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học 8 - bài 3

  bởi wang kerry ngày 18/09/2017

  tại sao muối trước to hơn sau khi làm thí nghiệm hòa tan muối với cát sau đó đun sôi

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh/chị giúp em bài này với crying

  Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

  A. 8,5                                       B. 18,0                                    C. 15,0                         D. 16,0

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mn ơi............ Hướng dẫn chi tiết giùm em vs. Em cảm ơn :D

  Cho 13 g kẽm tác dụng hết với dd HCl thu được muối kẽm clorua  (ZnCl) và  khí hiđro (H2). Cho toàn bộ lượng khí hidro thu được tác dụng với 20g CuO, sản phẩm là Cu và H2O.

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

  b.Tính khối lượng kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành ?

  c. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng khử của H2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy