Hỏi đáp Hóa Học Lớp 10

 • A,B,C,D là các chất khí đều làm mất màu nước Brom. khi đi qua nước brom A tạo ra 1 chất khí với số mol=1/2 số mol A; B tạo thành chất lỏng không trộn lẫn với nước  .C tạo ra kết tủa màu vàng ;D chỉ làm mất màu nước Brom và tạo thành dung dịch trong suốt. Hỏi A,B,C,D là chất gì

  E m chỉ cần chất B là gì thôi ạ

  C ảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đề bài:

  1.Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 60, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Nguyên tử nguyên tố D có 11 electron p. Nguyên tử nguyên tố E có 4 electron và 6 electron độc thân

  a) Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  b)So sánh và giải thích bán kính nguyên tử và ion A,A2+,D-

  2.vẽ mô hình và cách tiến hành điều chế HCl bằng những hóa chất và dụng cụ đơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm sao cho an toàn. ghi rõ các các chú thích cần thiết

  3.Sục khí Clo vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch A , hòa tan I2 vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch B(các thí nghiệm thực hiện ở nhiệt độ phòng)                                                   a)Viết phương trình hóa học của các phản ứng và rút ra nhận xét                                                                                                                 

  b)Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt dung dịch hỗn hợp Hcl và FeCl2, dung dịch Br2,H2O2 vào dung dịch A,(không có Clo dư)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các phản ứng sau đây xảy ra ở Tok

  2N2O5(k)<--->4NO2(K)+ O2(K

  Lần lượt thực hiện các thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Lấy C(N2O5)=0.17 mol/l; tốc độ phân hủy V1=1.39.10-3mol/s

  Thí nghiệm 2: Lấy C(N2O5)=0.34 mol/l; tốc độ phân hủy V1=2.78.10-3mol/s

  Thí nghiệm 3: Lấy C(N2O5)=0.68 mol/l; tốc độ phân hủy V1=5.56.10-3mol/s

  a)Viết biểu thức tính tốc độ của phản ứng theo thực nghiệm 

  b)Tính hằng số tốc độ ở T0K

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết phương trình phản ứng trong đó 0.75 mol H2SO4 tham gia phản ứng sinh ra 33.6 lít SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hoàn toàn 26,8g MgCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thoát ra 6,72 lít (đktc). Khối lượng CaCO3 là:

  A. 8,4g     B. 16,8g     C. 10g     D. 20g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong nước, hiđro tồn tại hai đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1,008; của oxi là 16. Số nguyên tử đồng vị của 2H có trong 1 ml nước nguyên chất (d = 1 gam/ml) là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Help me....

  Một hợp chất được tạo thành từ các ion M+ và X22-. Trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong M+ nhiều hơn trong X22- là 7 hạt. Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử M2X2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai bít chỉ em vs ạ..

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 180 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 32 hạt. Tính số khối của nguyên tử X.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài này làm sao đây bạn. Cho mỗi tổng hạt thế này... hic

  Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Xác định tên nguyên tố X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thầy/ cô cho em hỏi bài tập này với ạ.

  Trong tự nhiên kali có hai đồng vị  \(_{19}^{39}K\) và \({}_{19}^{41}K\). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của \(_{19}^{39}K\)  có trong KClO4 (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mong mn giúp mình câu này vs. nhé laughlaugh

  Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n’ = p’. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định công thức của MAx

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • mn giúp em với... em cảm ơn nhìu nhìu ^^ angelblushblush

  Một hợp chất có công thức XY2 trong đó X chiếm 50% về khối lượng. Trong hạt nhân của X và Y đều có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32. Viết cấu hình electron của X và Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy