Hỏi đáp Hóa Học Lớp 10

 • Nhiệt phân hoàn toàn 13,24 gam muối nitrat của kim loại R thu được một oxit và 2,24 hỗn hợp khí NO2 và O2 ở đktc. Tìm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được 8,96lit khí ở đktc. Vậy khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp trên lần lượt là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 20g hỗn hợp Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 + 0,8mol HCl à dung dịch X và 0,15mol H2. Khối lượng dung dịch X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa Lớp 10

  bởi Trương Loan ngày 05/02/2018

  Cho 100ml dung dịch có chứa 85g AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch có chứa 44,7g KCl thu được kết tủa và dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy sắp xếp tính oxi hóa giảm dần của các đơn chất halogen sau:F2,I2,Br2,Cl2. Lấy VD phản ứng với H2 để minh họa khả năng oxi hóa của các chất trên.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 7,68 gam Cu và 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu lít NO ( đktc ) là sản phẩm khí duy nhất . Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa học 10

  bởi Linh Lê ngày 19/01/2018

  sục khí clo vào dd NaBr và NaI đến khi phản ứng hoàn toàn thu đc 1.17g NaCl. Xá định tổng số mol cuar hỗn hợp NaBr và NaCl ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp e với ạ huhu

  bởi Phan Lân ngày 18/01/2018

  Kg dd NaOH 10% cần để trung hoà 200ml dd hcl 1M la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em với ạ

  bởi Trần Huy ngày 15/01/2018

  Lấy 2,98 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Zn cho vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch (trong điều kiện không có oxi)thu được 5,82 gam chất rắn. TÍnh thể tích khi H2 thoát ra (Đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hỗn hợp 1.2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 molcu2+và 1mol Ag+ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chưa 3 ion kim loại. 

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài​ 1 Nguyên tử có​ bá​n kính​ là​ 1,44 Å​. Khối​ lươợng​ mol của​ nguyê​n tử​ X là​ 197. Cá​c nguyê​n tử​ X chiế​m 74 % thể​ tíc​h tinh thể​ còn​ lại​ là​ khe trống​. Khối​ lươợng​ riê​ng của​ X là​ ?
  ​Bài​ 2: CHo á​n kính​ nguyê​n tử​ của​ nguyê​n tố​ vàng​ là​ 1,447. 10^​-8 cm, Khối​ lượng​ riê​ng của​ vàng​ là​ 19,32 g/cm^3 và​ khối​ lượng​ nguyê​n tử​ vàng​ llaf196,97 .COi nguyê​n tử​ vàng​ có​ dạng​ hình​ cầu​. TÍn​h đ​ộ​ đ​ặt​ khít​ của​ tinh thể​ vàng
  ​(Giai chi tiết​ dùm​ mình​ nha :D

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giiup mình với!

  bởi Bui Han ngày 06/12/2017

  Viết công thức của hợp chất M2X3, biết M, X thuộc 3 chu kì đầu của bảng tuần hoàn và tổng số electron trong m2x3 là 50.

   

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy